Loading...

Slusen – Virksund

Vandstandsdata fra Virksunddæmningen


Virksunddæmningens åbningstider

Slusen, broen og andre oplysninger om dæmningen mellem Virksund og Sundstrup

Kontakt til brovagten

Brovagten kan træffes på 86 69 71 43 eller alternativt 24 41 02 44 – se åbningstider her (pdf)

Slusen kan derudover kaldes på VHF-kanal 12 og 16 i åbningstiden.

Anmodning om åbning af slusen

Om dagen: Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget) hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

Bestilling af åbning og betaling

 

Inden for de faste åbningstider vil det være gratis at få åbnet slusen.

Uden for de faste åbningstider vil det være muligt at få åbnet slusen mod forudbestilling, og brugerbetaling som følger.
Ved forudbestilling dagen før, og indenfor normal arbejdstid mandag – torsdag i tidsrummet kl. 07.30 -15.00 og fredag i tidsrummet kl. 07.30 – 12.00 fastsættes brugerbetalingen til kr. 400,- pr. åbning.
Uden for normal arbejdstid er brugerbetalingen fastsat til kr. 1.000,- Forudbestilling skal ske dagen før, inden for normal arbejdstid.

Betaling er således kun de røde dage jvf. skema med åbningstider. 

Havnen

Havnen der ejes af Viborg Kommune, er til brug for fiskerfartøjer og fartøjer, der afventer passage igennem slusen.

Dybder

Dybden i indsejlingen og i havnen 2,5 m.

Slusen

Virksund vejdæmning med gennemsejlingssluse. Slusen er 30 m lang, 7 m bred og 2,5 m dyb.

Indsejlingslys

Hvidt lys for boven og en lang og en kort tone. For passage af slusen anvendes signaler, der afgives hele døgnet fra signaler som er anbragt ved indsejling til slusen, som følger:
Signal / Betydning:
1 rødt lys / Slusen er lukket.
1grøn lys / Indsejling tilladt..
Efter indsejling i slusebassinet skal fartøjer afvente grønt lys fra lanterne ved slusehovederne i styrbords side; først når dette signal gives, må udsejling fra slusen finde sted.

Afmærkning

Fredningsbælter.
På begge sider af dæmningen er etableret fredningsbælter, der er afgrænset af linier afmærket med båker bestående af gule pæle med gule kryds.

Ankerplads

I sundets vestlige side.

Havnekontor

Telefon 86 69 71 43
VHF kanal 16 og 12

Told

Toldekspedition Århus
Telefon 72 38 03 52

Mere info kan ses på www.viborg.dk/virksund

Oversigt over hele 2023.