Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nytårsfrokost.

____________________________________________________________________________

Gule ærter 05. februar 2019.

_____________________________________________________________________________               Så er klubtøjet klar til bestilling, der vil komme prøver op i Viborg sejlklubs lokaler, samt bestillings sedler, tøjet kan også bestilles på mail ved Jørgen Skrøder skroeder@youmail.dk 

Klubtøj i pdf format

______________________________________________________________________________

Slibemaskine/ Støvsuger.

Der er nu indkøbt endnu en støvsuger og slibemaskine, så vi nu råder over 3 stk Der alle kan lånes af klubbens medlemmer til klargøring af båd.

Prisen for lån er stadig forbrugte skiver 10 kr. alm. skiver 20 kr. for netskiverne det koster mindst 20 kr. (Ved brug af Netskiver skal der bruges mellem sål)

Hvis man låner udstyr med hjem, skal der gøres opmærksom på, at der ifølge bestyrelsesbeslutning ikke er tilladt at fjerne udstyret fra klubben uden at kontakte undertegnede Børge List, lige som afregning også skal ske til samme MobilePay nr. 45 891 kan benyttes  ( Husk Navn)

Man skal selv sørge for tømning/ udskiftning af støvposer, ligesom brugte skiver skal fjernes.

Hvis man fjerner maskinerne fra pladsen henstilles der til at man snarest efter endt arbejde bringer dem tilbage til klubben.

Med venlig hilsen.
Børge List
23 39 25 06 
bmblist@gmail.com

      ________________________________________________________________________   

Vedrørende Bådplads

Der er grund til at gøre opmærksom på, at hvis man køber, eller påtænker at købe anden båd, er det køberens eget ansvar, at den købte båd kan være på den plads man er blevet tildelt.

Man kan altså ikke umiddelbart regne med at havne-/pladsudvalget kan løse problemet.

Man kan skrive sig på en omfordelingsliste, hvorefter man så vil have fortrinsret til en ledig bleven plads af passende størrelse når vi uddeler pladser.

Man kan ikke selv aftale pladsbytte, det skal foregå ved henvendelse til havne-/ pladsudvalget.

Med venlig hilsen.

Havne-/ pladsudvalget

                           ——————————————————————————————————————–

Medlemsinformationer til Viborg Sejlklub.

Adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde adresse ændring til Viborg Sejlklub.

E-mail adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde E-mail adresse ændring til Viborg Sejlklub, såfremt man fortsat ønsker E-mail fra sejlklubben, bl.a. den eneste måde man nu får klubbladet på.

——————————————————————————————————————–

Facebook

Ud over 2,4 mR afdelingen og Ungdoms afdelingen er Viborg Sejlklub nu også kommet på Facebook under navnet: Viborg Sejlklub Hjarbæk havn

Kan du ikke komme ind er her et link.

——————————————————————————————————————–

Flagregler for lystfartøjer og andre fartøjer.

——————————————————————————————————————–