Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Info vedr. Generalforsamling 2021

Hej alle

På bestyrelsesmødet den 14 december drøftede vi afholdelse af generalforsamlingen 2021.

Bestyrelsen finder en udsættelse af generalforsamlingen nødvendig til smittetrykket fra Corona virus er mindsket og forsamlingsreglerne er mindre restriktive.

Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde til sædvanlig tid, d 15 januar.

Det endelige tidspunkt for generalforsamlingen annonceres så snart tidspunktet er fastlagt.

På næste bestyrelsesmøde d 25 januar forventes en beslutning.

Jeg vil ønske alle et godt nytår 2021, forhåbentlig kommer vi snart tilbage til normale tilstande.

Venlig hilsen

Jesper

Nye tiltag grundet Corona

Hej alle
Så røg hele region midt, med i de skærpede corona restriktioner.
For sejlklubben betyder det her og nu, at undervisningen i duelighed og yacht
skipper 3 aflyses, foreløbig til og med 3 januar.
Klubhuset må ikke bruges, dog må toiletterne anvendes i forbindelse med
vedligeholdelse af bådene, og arbejde på havnen.
Forhåbentlig løsnes der igen efter nytår.
Pas godt på jer selv og hinanden.
Go’ aften.
Mvh
Jesper

https://dansksejlunion.dk/corona/information-til-sejlklubber-om-corona?fbclid=IwAR1hJdjn8-Ho_7qx3uDTeHO1GvUWPE4gxlRvjNSiWC9x4W7AkkOBDMU-pYI

Stander nedtagning 2020 Hjarbæk 31/10-2020

Vi kan jo lige så godt være ærlige, det har været en noget speciel sommer, præget af corona virus.

Jeg syntes nu alligevel at det er lykkedes os at få gennemført en del aktiviteter.

Der er blevet gennemført kapsejlads hen over sommeren, vi fik afholdt en alternativ forårsfest, og der blev arrangeret efterårstur, den blev ikke så lang, men det er dejlig at der bliver taget initiativ.

Junior afdelingen er aktiv i Viborg (samarbejde med FDF) og i Virksund og Skive i samarbejde med sejlklubberne der, og har gennemført træning hele sæsonen.

1 juli havde Hjarbæk besøg af TV-midtvest, det blev til et indslag fra havnen, og området omkring Hjarbæk, indslaget var en del af ”sommer i Danmark” som TV-Midtvest kørte i juli.

Vi fik omtale af sejlklubben, og havde mange både på vandet, jeg syntes havnen og området tog sig godt ud.

I september var der indvielse af den nye bro ved Søndersø, det forløb rigtig godt, primært på grund af Jan Fig og Mortens Bøggilds store forarbejde, det er rigtig godt at det lykkedes med denne fornyelse, ellers havde vi mistet en god aktivitet.

Indvielsen gav i øvrigt også presseomtale, vi var på forsiden af Viborg Stift, godt gået.

Og nu når vi er ved indvielser, så skylder vi faktisk en indvielse af vores nye mastekran, jeg håber det kan markeres behørigt til foråret.

På undervisnings fronten har vi to aktiviteter denne vinter, yachtskipper 3 som noget nyt, og duelighed, aktiviteter som forhåbentlig kan være med til at øge interessen for sejlads, og sikre næste generation af sejlere.

Vi er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for oprensning af havnen, og indløbet i samarbejde med kommunen, den lave dybde i havnen er en udfordring for mange af vores medlemmer, og det holder en del gæste sejlere væk.

Sejlklubben skal undersøge omfanget af en oprensning, også det økonomiske, vi er løbende i dialog med kommunen. Vi håber selvfølgelig at der fra kommunes side kan findes midler til at hjælpe med oprensningen.

Som mange sikkert har bemærket, er vi i gang med etablering af tømningsanlæg for spildevand ved slæbestedet. Det foregår ligeledes i samarbejde med kommunen som betaler materialerne, mens sejlklubben gennemfører arbejdet, tak til jer som bruger mange timer på det.

I klubhuset er vi ved at se på en varmepumpe løsning, som erstatning for oliefyret, både oliefyr og tank er udtjente, der er ved at blive søgt tilskud, og vi håber snart at kunne gennemføre det.

På generalforsamlingen lovede vi at se på løsning for et seniormedlemsskab, det får vi selvfølgelig gjort, og jeg håber vi kan fremlægge et godt forslag til generalforsamlingen i 2021.

Vi har aftalt med Virksund Sejlklub, at medlemmer af Viborg Sejlklub kan deltage i vinter aktiviteterne i Virksund den kommende vinter, der kommer mere info på hjemmesiden og Facebook. Jeg håber mange vil benytte sig af den mulighed.

Med tak for en god sommer, er det en fornøjelse at have Jørgen Kofoed til at tage klubbens stander ned, for sæsonen 2020.

Trefoldigt leve for Viborg Sejlklub.

Jesper

__________________________________________________________________________

Bådoptagning.

Stativopsætningen forløb fint med stor hjælp fra Per Ravn og hans truck, Per Vig var desværre forhindret i at deltage med sin traktor i denne omgang.

Det er stadig vigtigt, at man selv- eller en stedfortræder møder op og hjælper til

Der er nu tid til at få gennemgået sit stativ og materiel, så det er klart til næste år her tænkes især på opklodsning, der er for mange der først skal ud og lede efter klodser når båden hænger i kranen.

Det optimale vil være at man nu får målt op, og lavet klodser og gemmer dem så de er klar til næste år.

I år var der nogle hvis båd for først gang skal sættes i et nyt stativ, så det vil naturligvis tage lidt længere tid, og det skal det bestemt være tid til, så de kan komme til at stå sikkert.

Men i det store hele forløb alt godt trods de restriktioner vi var underlagt pga. coronaen, vi håber vi snart kan vende tilbage til normale tilstande.

Med venlig hilsen.

Havne-pladsudvalget

Børge List

__________________________________________________________________________

Vinteraktiviteter du kan deltage i hos Virksund Sejlklub. Beklager, men links virker desværre ikke, men i kan se hvor i finder oplysningerne.

Medlemmer af Viborg Sejlklub velkomne til at deltage i nogle af Virksund Sejlklubs vinteraktiviteter. De fleste aktiviteter er gratis og enkelte koster lidt, såfremt man ikke er medlem. Alle aktiviteter vil blive annonceret i god til på Virksund Sejlklubs hjemmeside  https://www.virksundsejlklub.dk/

I kan også finde alle aktiviteterne i Virksund Sejlklubs kalender her: https://www.virksundsejlklub.dk/virksund-sejlklub-er-din-klub/virksund-sejlklubs-aktiviteter-findes-i-kalenderen/

Her skal middelbart peges på to aktiviteter, som kan have bred interesse for sejlere i og uden for klubben:

  • 9. marts 2021 gennemfører Asger Hunø foredrag om hans sejltur i Nordatlanten. Vi starter kl. 19. Tilmelding er påkrævet.
  • 23. marts 2021 afholdes Dynema og Spectra splejse kursus. Deltagelse kræver, at man medbringer sigt eget splejsesæt. Tilmelding er påkrævet.

Tak til Jens Kofoed for dette tilbud, jeg håber mange vil benytte sig af muligheden.

Venlig hilsen

Jesper

__________________________________________________________________________

Vinterplan 2020-2021

viborgsejlklub.dk/wp-content/uploads/Vinterplan-2020-2021-2.pdf(åbner i en ny fane)

————————————————————————————

Info:

fra Havne-/ pladsudvalget

Vedrørende Bådplads
Der er grund til at gøre opmærksom på, at hvis man køber, eller påtænker
at købe anden båd, er det køberens eget ansvar, at den købte båd kan være
på den plads man er blevet tildelt.
Man kan altså ikke umiddelbart regne med at havne-/pladsudvalget kan
løse problemet.
Man kan skrive sig på en omfordelingsliste, hvorefter man så vil have
fortrinsret til en ledig bleven plads af passende størrelse når vi uddeler
pladser.
Man kan ikke selv aftale pladsbytte, det skal foregå ved henvendelse til
havne-/ pladsudvalget.
Med venlig hilsen.
Havne-/ pladsudvalget

________________________________________________________________________


Stativer på plads & bådoptagning

http://viborgsejlklub.dk/wp-content/uploads/Stativer-på-plads-Tordenskjolds-soldater.pdf

Stativerne sættes på plads d.24-10 kl.13,00
Bådene skal stort set stå det samme sted som sidste år, der kan dog blive tale om enkelte tilretninger
af hensyn til kranens arbejde.
Det forventes at alle der skal have deres båd til at stå på vinterpladsen, møder op, eller sender en
stedfortræder.

Bådoptagning d. 31-10 kl. 8,00
Vi starter som sædvanlig optagningen ved Æblehaven / Toiletbygningen og fortsætter med række 1-
2-3og 4 i en rækkefølge der er bedst for kranens arbejde.
Alle der skal have båden på land, skal være til stede i god tid, og være opmærksom på når det er ens
tur, så vi undgår unødig vente tid.
Kranen vil som sædvanlig være tilknyttet faste hjælpere, men det forventes at alle giver en hånd.
Vi gør opmærksom på, at det er ejerens ansvar, at stropperne er placeret rigtig, og hvis det er
nødvendig med spring, at der er tovværk til stede.
Sikkerhed.
Det er vigtigt at uvedkommende ikke opholder sig inden for kranens arbejdsområde, og vi må alle
være opmærksomme på, at dette ikke sker.
Med venlig hilsen.
Havne-/ Pladsudvalget 

 


 

Til havnepersonale, havnebestyrelser, havnefogeder og -ejere

 

Juninummeret af Havnemagasinet FLID & FAKTA er netop udkommet, du kan læse bladet online her.

 

I dette nummer kan du læse om bl.a.:

– Vildledning om trykimprægneret træ med krom, der er godkendt til brug i havvand, det findes ikke

– Sundby Mors Havn, hvor 120 meter mole rev sig løs i orkan.
– Udsigt til vækst og turisme i Stubbekøbing Havn
– Ny vejledning til campingreglementet er forvirrende
– Svar fra advokaten: Vi har ikke afholdt generalforsamling, ændrer det vores rolle som bestyrelse?
– Brand i både, hvad har vi lært?
– Wi-Fi i havnen: Rungsted Havn fik styr på signalet

 

Deadline for input til næste nummer af Havnemagasinet FLID & FAKTA er 2. september 2020. Har I et teknisk spørgsmål, er I velkommen til at skrive til Teknisk Brevkasse på e-mail: redaktion@flidhavne.dk


Bådplads.

Da vi har nogle der står på ventelisten, og gerne vil have en fast-, eller en låne-plads, vil vi gøre opmærksom på, hvad der står i retningslinjerne hvis man har solgt sin båd, eller man ikke selv vil benytte pladsen i en periode.

En fartøjsejer med fast- eller låne-plads, der af en eller anden grund ikke får sin båd i vandet ved søsætningen/tænker på at sælge, er forpligtet til at orientere Havne-/pladsudvalget herom, så udvalget straks kan disponere over pladsen. Hvis båden ikke er søsat inden den 15. maj, disponerer Havne-/pladsudvalget over pladsen som låne-plads. Fartøjs-ejeren skal herefter mindst 14 dage forud for søsætning give Havne-/pladsudvalget besked herom.

Med venlig hilsen

Havne / Pladsudvalget.

_________

Slibemaskine/ Støvsuger.

Der er nu indkøbt endnu en støvsuger og slibemaskine, så vi nu råder over 3. stk Der alle kan lånes af klubbens medlemmer til klargøring af båd.

Prisen for lån er stadig forbrugte skiver 10. kr. alm. skiver 20 kr. for netskiverne det koster mindst 20. kr. (Ved brug af Netskiver skal der bruges mellem sål)

Hvis man låner udstyr med hjem, skal der gøres opmærksom på, at der ifølge bestyrelsesbeslutning ikke er tilladt at fjerne udstyret fra klubben uden at kontakte undertegnede Børge List, lige som afregning også skal ske til samme MobilePay nr. 45 891 kan benyttes  ( Husk Navn)

Man skal selv sørge for tømning/ udskiftning af støvposer, ligesom brugte skiver skal fjernes.

Hvis man fjerner maskinerne fra pladsen henstilles der til at man snarest efter endt arbejde bringer dem tilbage til klubben.
Børge List
23 39 25 06 
bmblist@gmail.com

 

____________________________________________________________________________

Skruer.

Så er der igen gratis skruer i klubben til fri afbenyttelse i værkstedet i klubhuset.
Den venlige leverandør er Jørgen Schrøder og Mercantec.

____________________________________________________________________

Vedrørende betaling med MobilePay.

Man kan benytte MobilePay nr. 45 891 til betaling for autocamper- kran og slæbested- havnepenge samt køb af slibeskiver og klubstander.

Med venlig hilsen.
Børge List

_____________________________________________________________________

Viborg Sejlklub er blevet medlem af Danske Tursejlere.

Bliv medlem i Danske Tursejlere

Er du fritidssejler, kan du melde dig ind i Danske Tursejlere på flere måder:

KLUBMEDLEMSSKAB
Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun 345,- kr. i årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsfordele.

ENKELTMEDLEMMER
Som enkeltmedlem betaler du 395,- kr. i årligt kontingent. Også her får du ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsfordele.

TIL DIG DER IKKE HAR EGEN BÅD
Du modtager vores blad 3-4 gange årligt og betaler 220,- kr. Du har medlemsfordelene men ikke ansvarsforsikring.

Når en klub beslutter sig for at blive medlem af Danske Tursejlere, udfærdiges en indmeldelsesblanket. Herefter fremsendes girokort på kontingentet, der er kr. 350,00 pr. år. Efterfølgende udfærdiges medlemslister på de medlemmer af klubben, der ønsker medlemskab af Danske Tursejlere. Klublisterne skal indeholde navn, adresse og bådtype. Hvert medlem betaler kr. 345,- for sit personlige medlemskab. Når indbetaling har fundet sted, har hvert betalende medlem en ansvarsforsikring, gældende for en båd, med en persondækning på kr. 20.000.000,- og en tingskadedækning på kr. 10.000.000,-. Forsikringen er gældende fra 1/1-31/12 i det pågældende år.
Hvert år i december måned modtager klubben en liste fra Danske Tursejlere, indeholdende navne på de medlemmer af klubben, vi har registreret. Klublisten returneres med eventuelle rettelser og påføres nye medlemmer.

Ønsker du at blive medlem af Danske Tursejlere, og du ved, at din klub allerede er medlem, så kontakt den person i din klub, der har kontakten til Danske Tursejlere. Så sørger vi for det videre forløb.

_____________________________________________________________________________               Så er klubtøjet klar til bestilling, der vil komme prøver op i Viborg sejlklubs lokaler, samt bestillings sedler, tøjet kan også bestilles på mail ved Jørgen Skrøder skroeder@youmail.dk 

Klubtøj i pdf format

 

——————————————————————————————————————–

Medlemsinformationer til Viborg Sejlklub.

Adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde adresse ændring til Viborg Sejlklub.

E-mail adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde E-mail adresse ændring til Viborg Sejlklub, såfremt man fortsat ønsker E-mail fra sejlklubben, bl.a. den eneste måde man nu får klubbladet på.

——————————————————————————————————————–

Facebook

Ud over 2,4 mR afdelingen og Ungdoms afdelingen er Viborg Sejlklub nu også kommet på Facebook under navnet: Viborg Sejlklub Hjarbæk havn

Kan du ikke komme ind er her et link.

——————————————————————————————————————–

Flagregler for lystfartøjer og andre fartøjer.

——————————————————————————————————————–