Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Praktisk Sejlerkursus i Viborg Sejlklub, Hjarbæk havn.

Går du med en drøm om at sejle sejlbåd eller blive bedre til at håndtere og trimme sejl på din tursejler, er det praktiske sejlerkursus i Viborg Sejlklub måske noget for dig.

Kurset henvender sig til begyndere, let øvede tursejlere eller dig, der bare drømmer om at komme ud at sejle. Medlemmer fra sejlklubben stiller sig velvilligt til rådighed som skippere på egne sejlbåde, så der vil være mulighed for at prøve kræfter i en variation af almindelige sejlbådstyper. Vi fordeler deltagerne i sejlbådene efter de forventninger, man har til kurset, og vil lægge vægt på sikker og fornuftig sejlads. Det betyder, at vi sejler når vejret tillader det, og at det i sidste ende er den enkelte skipper, der afgør om sejladsen skal gennemføres. Hvis vejret ikke tillader sejlads, går vi i klubhuset og hygger os med en sejler-snak.

Kursusstart: Mandag d. 2. Maj kl. 1830 og herefter på mandage med mindre andet aftales med skipper.

Antal sejladser: Forhåbentligt mindst 6 aftensejladser frem til 17. Juni. Overskydende mandage (2) aftales med skipper.

Afslutning: Vi afslutter kurset med tilbud om en lidt længere sejlads til en anden havn weekenden d. 18.-19. Juni. Vi overnatter i bådene med mulighed for grillhygge på kajen og det der hører til.

Pris: 500,- kr. pr. deltager. Der kræves ikke medlemskab af Viborg Sejlklub for at deltage.

For yderligere information kontakt Lars Borreskov, 12borreskov@gmail.com, tlf. 4041 8273.

_________________________________________________________________________________

Nyt fra havnepladsudvalget.

Da det er blevet besluttet, at det er det nuværende havnepladsudvalg der skal forestå for pladsuddeling for den kommende sæson, og det skal ske senest 1. februar, skal vi anmode om, at man snarest retter henvendelse til undertegnede, skulle der ske ændringer til ventelisten (Som findes på hjemmesiden, og ved opslag i klubben) Med hensyn til pladsønsker.

Med venlig hilsen.

Formand for havnepladsudvalget.

Børge List.

bmblist@gmail.com.

23 392506

______________________________________________________________________________

Info:

fra Havne-/ pladsudvalget

Vedrørende Bådplads
Der er grund til at gøre opmærksom på, at hvis man køber, eller påtænker
at købe anden båd, er det køberens eget ansvar, at den købte båd kan være
på den plads man er blevet tildelt.
Man kan altså ikke umiddelbart regne med at havne-/pladsudvalget kan
løse problemet.
Man kan skrive sig på en omfordelingsliste, hvorefter man så vil have
fortrinsret til en ledig bleven plads af passende størrelse når vi uddeler
pladser.
Man kan ikke selv aftale pladsbytte, det skal foregå ved henvendelse til
havne-/ pladsudvalget.
Med venlig hilsen.
Havne-/ pladsudvalget

__________________________________________________________________________

Bådplads.

Da vi har nogle der står på ventelisten, og gerne vil have en fast-, eller en låne-plads, vil vi gøre opmærksom på, hvad der står i retningslinjerne hvis man har solgt sin båd, eller man ikke selv vil benytte pladsen i en periode.

En fartøjsejer med fast- eller låne-plads, der af en eller anden grund ikke får sin båd i vandet ved søsætningen/tænker på at sælge, er forpligtet til at orientere Havne-/pladsudvalget herom, så udvalget straks kan disponere over pladsen. Hvis båden ikke er søsat inden den 15. maj, disponerer Havne-/pladsudvalget over pladsen som låne-plads. Fartøjs-ejeren skal herefter mindst 14 dage forud for søsætning give Havne-/pladsudvalget besked herom.

Med venlig hilsen

Havne / Pladsudvalget.

__________________________________________________________________________

Vedrørende betaling med MobilePay.

Man kan benytte MobilePay nr. 45 891 til betaling for autocamper- kran og slæbested- havnepenge samt køb af slibeskiver og klubstander.

Med venlig hilsen.
Børge List

__________________________________________________________________________

Viborg Sejlklub er blevet medlem af Danske Tursejlere.

Bliv medlem i Danske Tursejlere

Er du fritidssejler, kan du melde dig ind i Danske Tursejlere på flere måder:

KLUBMEDLEMSSKAB
Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun 345,- kr. i årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsfordele.

ENKELTMEDLEMMER
Som enkeltmedlem betaler du 395,- kr. i årligt kontingent. Også her får du ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsfordele.

TIL DIG DER IKKE HAR EGEN BÅD
Du modtager vores blad 3-4 gange årligt og betaler 220,- kr. Du har medlemsfordelene men ikke ansvarsforsikring.

Når en klub beslutter sig for at blive medlem af Danske Tursejlere, udfærdiges en indmeldelsesblanket. Herefter fremsendes girokort på kontingentet, der er kr. 350,00 pr. år. Efterfølgende udfærdiges medlemslister på de medlemmer af klubben, der ønsker medlemskab af Danske Tursejlere. Klublisterne skal indeholde navn, adresse og bådtype. Hvert medlem betaler kr. 345,- for sit personlige medlemskab. Når indbetaling har fundet sted, har hvert betalende medlem en ansvarsforsikring, gældende for en båd, med en persondækning på kr. 20.000.000,- og en tingskadedækning på kr. 10.000.000,-. Forsikringen er gældende fra 1/1-31/12 i det pågældende år.
Hvert år i december måned modtager klubben en liste fra Danske Tursejlere, indeholdende navne på de medlemmer af klubben, vi har registreret. Klublisten returneres med eventuelle rettelser og påføres nye medlemmer.

Ønsker du at blive medlem af Danske Tursejlere, og du ved, at din klub allerede er medlem, så kontakt den person i din klub, der har kontakten til Danske Tursejlere. Så sørger vi for det videre forløb.

_____________________________________________________________________________              

Så er klubtøjet klar til bestilling, der vil komme prøver op i Viborg sejlklubs lokaler, samt bestillings sedler, tøjet kan også bestilles på mail ved Jørgen Skrøder skroeder@youmail.dk 

Klubtøj i pdf format

 

__________________________________________________________________________

Medlemsinformationer til Viborg Sejlklub.

Adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde adresse ændring til Viborg Sejlklub.

E-mail adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde E-mail adresse ændring til Viborg Sejlklub, såfremt man fortsat ønsker E-mail fra sejlklubben, bl.a. den eneste måde man nu får klubbladet på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

Facebook

Ud over 2,4 mR afdelingen og Ungdoms afdelingen er Viborg Sejlklub nu også kommet på Facebook under navnet: Viborg Sejlklub Hjarbæk havn

Kan du ikke komme ind er her et link.

__________________________________________________________________________

Flagregler for lystfartøjer og andre fartøjer.

——————————————————————————————————————–