Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Info:

fra Havne-/ pladsudvalget

Vedrørende Bådplads
Der er grund til at gøre opmærksom på, at hvis man køber, eller påtænker
at købe anden båd, er det køberens eget ansvar, at den købte båd kan være
på den plads man er blevet tildelt.
Man kan altså ikke umiddelbart regne med at havne-/pladsudvalget kan
løse problemet.
Man kan skrive sig på en omfordelingsliste, hvorefter man så vil have
fortrinsret til en ledig bleven plads af passende størrelse når vi uddeler
pladser.
Man kan ikke selv aftale pladsbytte, det skal foregå ved henvendelse til
havne-/ pladsudvalget.
Med venlig hilsen.
Havne-/ pladsudvalget

________________________________________________________________________

Klubbladet udkommer snart, vi ønsker at få indvielsen af den nye bro med i bladet, så glæd jer i ventetiden. Vh. Karin


Stativer på plads & bådoptagning

http://viborgsejlklub.dk/wp-content/uploads/Stativer-på-plads-Tordenskjolds-soldater.pdf

Stativerne sættes på plads d.24-10 kl.13,00
Bådene skal stort set stå det samme sted som sidste år, der kan dog blive tale om enkelte tilretninger
af hensyn til kranens arbejde.
Det forventes at alle der skal have deres båd til at stå på vinterpladsen, møder op, eller sender en
stedfortræder.

Bådoptagning d. 31-10 kl. 8,00
Vi starter som sædvanlig optagningen ved Æblehaven / Toiletbygningen og fortsætter med række 1-
2-3og 4 i en rækkefølge der er bedst for kranens arbejde.
Alle der skal have båden på land, skal være til stede i god tid, og være opmærksom på når det er ens
tur, så vi undgår unødig vente tid.
Kranen vil som sædvanlig være tilknyttet faste hjælpere, men det forventes at alle giver en hånd.
Vi gør opmærksom på, at det er ejerens ansvar, at stropperne er placeret rigtig, og hvis det er
nødvendig med spring, at der er tovværk til stede.
Sikkerhed.
Det er vigtigt at uvedkommende ikke opholder sig inden for kranens arbejdsområde, og vi må alle
være opmærksomme på, at dette ikke sker.
Med venlig hilsen.
Havne-/ Pladsudvalget 

 


 

Til havnepersonale, havnebestyrelser, havnefogeder og -ejere

 

Juninummeret af Havnemagasinet FLID & FAKTA er netop udkommet, du kan læse bladet online her.

 

I dette nummer kan du læse om bl.a.:

– Vildledning om trykimprægneret træ med krom, der er godkendt til brug i havvand, det findes ikke

– Sundby Mors Havn, hvor 120 meter mole rev sig løs i orkan.
– Udsigt til vækst og turisme i Stubbekøbing Havn
– Ny vejledning til campingreglementet er forvirrende
– Svar fra advokaten: Vi har ikke afholdt generalforsamling, ændrer det vores rolle som bestyrelse?
– Brand i både, hvad har vi lært?
– Wi-Fi i havnen: Rungsted Havn fik styr på signalet

 

Deadline for input til næste nummer af Havnemagasinet FLID & FAKTA er 2. september 2020. Har I et teknisk spørgsmål, er I velkommen til at skrive til Teknisk Brevkasse på e-mail: redaktion@flidhavne.dk


Bådplads.

Da vi har nogle der står på ventelisten, og gerne vil have en fast-, eller en låne-plads, vil vi gøre opmærksom på, hvad der står i retningslinjerne hvis man har solgt sin båd, eller man ikke selv vil benytte pladsen i en periode.

En fartøjsejer med fast- eller låne-plads, der af en eller anden grund ikke får sin båd i vandet ved søsætningen/tænker på at sælge, er forpligtet til at orientere Havne-/pladsudvalget herom, så udvalget straks kan disponere over pladsen. Hvis båden ikke er søsat inden den 15. maj, disponerer Havne-/pladsudvalget over pladsen som låne-plads. Fartøjs-ejeren skal herefter mindst 14 dage forud for søsætning give Havne-/pladsudvalget besked herom.

Med venlig hilsen

Havne / Pladsudvalget.

_________

Slibemaskine/ Støvsuger.

Der er nu indkøbt endnu en støvsuger og slibemaskine, så vi nu råder over 3. stk Der alle kan lånes af klubbens medlemmer til klargøring af båd.

Prisen for lån er stadig forbrugte skiver 10. kr. alm. skiver 20 kr. for netskiverne det koster mindst 20. kr. (Ved brug af Netskiver skal der bruges mellem sål)

Hvis man låner udstyr med hjem, skal der gøres opmærksom på, at der ifølge bestyrelsesbeslutning ikke er tilladt at fjerne udstyret fra klubben uden at kontakte undertegnede Børge List, lige som afregning også skal ske til samme MobilePay nr. 45 891 kan benyttes  ( Husk Navn)

Man skal selv sørge for tømning/ udskiftning af støvposer, ligesom brugte skiver skal fjernes.

Hvis man fjerner maskinerne fra pladsen henstilles der til at man snarest efter endt arbejde bringer dem tilbage til klubben.
Børge List
23 39 25 06 
bmblist@gmail.com

 

____________________________________________________________________________

Skruer.

Så er der igen gratis skruer i klubben til fri afbenyttelse i værkstedet i klubhuset.
Den venlige leverandør er Jørgen Schrøder og Mercantec.

____________________________________________________________________

Vedrørende betaling med MobilePay.

Man kan benytte MobilePay nr. 45 891 til betaling for autocamper- kran og slæbested- havnepenge samt køb af slibeskiver og klubstander.

Med venlig hilsen.
Børge List

_____________________________________________________________________

Viborg Sejlklub er blevet medlem af Danske Tursejlere.

Bliv medlem i Danske Tursejlere

Er du fritidssejler, kan du melde dig ind i Danske Tursejlere på flere måder:

KLUBMEDLEMSSKAB
Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun 345,- kr. i årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsfordele.

ENKELTMEDLEMMER
Som enkeltmedlem betaler du 395,- kr. i årligt kontingent. Også her får du ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsfordele.

TIL DIG DER IKKE HAR EGEN BÅD
Du modtager vores blad 3-4 gange årligt og betaler 220,- kr. Du har medlemsfordelene men ikke ansvarsforsikring.

Når en klub beslutter sig for at blive medlem af Danske Tursejlere, udfærdiges en indmeldelsesblanket. Herefter fremsendes girokort på kontingentet, der er kr. 350,00 pr. år. Efterfølgende udfærdiges medlemslister på de medlemmer af klubben, der ønsker medlemskab af Danske Tursejlere. Klublisterne skal indeholde navn, adresse og bådtype. Hvert medlem betaler kr. 345,- for sit personlige medlemskab. Når indbetaling har fundet sted, har hvert betalende medlem en ansvarsforsikring, gældende for en båd, med en persondækning på kr. 20.000.000,- og en tingskadedækning på kr. 10.000.000,-. Forsikringen er gældende fra 1/1-31/12 i det pågældende år.
Hvert år i december måned modtager klubben en liste fra Danske Tursejlere, indeholdende navne på de medlemmer af klubben, vi har registreret. Klublisten returneres med eventuelle rettelser og påføres nye medlemmer.

Ønsker du at blive medlem af Danske Tursejlere, og du ved, at din klub allerede er medlem, så kontakt den person i din klub, der har kontakten til Danske Tursejlere. Så sørger vi for det videre forløb.

_____________________________________________________________________________               Så er klubtøjet klar til bestilling, der vil komme prøver op i Viborg sejlklubs lokaler, samt bestillings sedler, tøjet kan også bestilles på mail ved Jørgen Skrøder skroeder@youmail.dk 

Klubtøj i pdf format

 

——————————————————————————————————————–

Medlemsinformationer til Viborg Sejlklub.

Adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde adresse ændring til Viborg Sejlklub.

E-mail adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde E-mail adresse ændring til Viborg Sejlklub, såfremt man fortsat ønsker E-mail fra sejlklubben, bl.a. den eneste måde man nu får klubbladet på.

——————————————————————————————————————–

Facebook

Ud over 2,4 mR afdelingen og Ungdoms afdelingen er Viborg Sejlklub nu også kommet på Facebook under navnet: Viborg Sejlklub Hjarbæk havn

Kan du ikke komme ind er her et link.

——————————————————————————————————————–

Flagregler for lystfartøjer og andre fartøjer.

——————————————————————————————————————–