Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

50 års Jubilæum Virksund Havn den 19. til den 21. august 2021

______________________________________________________________________________

Til havnepersonale, -bestyrelser og -ejere

Havnemagasinet FLID & FAKTA, marts 2021, er netop udkommet.

Du kan læse bladet online her.

 
I dette nummer er der fokus på:

  • Klapning: Søg nu, hvis havnen skal oprense i 2022!
  • TEMA: Havneudvidelser i højt gear
  • Kystdirektoratet åben for lempelser
  • Få tjek på regler for søkabler og rørledninger
  • Bundmaling: Skærpede krav bliver forsinket et år
  • Er autocampere lovlige ved en lystbådehavn?

Vi modtager meget gerne nyheder, indlæg og pressemeddelelser. Har I et teknisk spørgsmål, er I også velkomne til at skrive til Teknisk Brevkasse.

Send jeres spørgsmål eller materialer til e-mail: redaktionen@flidhavne.dk

Deadline for input til næste nummer af Havnemagasinet FLID & FAKTA er 10. maj 2021.

Med venlig hilsen

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

Jesper Højenvang
Direktør
 
M: Direkte: 3052 8738
T:  Hovednummer: 4345 4360
E: jesper@flidhavne.dk
www.flidhavne.dk
www.havneguide.dk

______________________________________________________________________________

Der afholdes VHF kursus i Virksund, læs under kurser.

______________________________________________________________________________

Havnefest – kryds i kalenderen 

Havnefest-udvalget sigter mod, at havnefesten afholdes 

Lørdag d 12. Juni 2021

På nuværende tidspunkt er det naturligvis umuligt at spå om, hvorledes Corona-situationen vil være i juni. Vi kan blot sige at afviklingen vil være nøje afstemt med de regler og anvisninger myndighederne, på det tidspunkt har udstukket. 

HAVNEFEST-UDVALGET 

______________________________________________________________________________

Info vedr. Generalforsamling 2021

Hej igen

I forlængelse af opslaget nedenfor, vil jeg nævne, at konsekvensen af den udsatte generalforsamling er, at de nuværende udvalg og den nuværende bestyrelse fortsætter indtil generalforsamlingen kan afholdes.

Det er beklageligt med udsættelsen, men det er jo desværre sådan verden er lige nu.

Pas godt på jer selv og hinanden.

På vegne af bestyrelsen i Viborg Sejlklub

Jesper

PS. Klubblad afventer indkaldelsen til generalforsamlingen når der er dato på.

På vegne af Bladudvalget, Karin.

______________________________________________________________________________

Info vedr. Generalforsamling 2021

Hej alle

Jeg håber i alle har det godt, på trods af den specielle tid vi er i.

Vi havde håbet at kunne fastlægge et tidspunkt for generalforsamlingen 2021 på bestyrelsesmødet i mandags.

Det kunne vi af gode grunde ikke, da corona restriktionerne stadig holder os tilbage.

Vi følger udviklingen løbende, og vil så snart det er muligt fastsætte en dato for generalforsamling 2021

På vegne af bestyrelsen i Viborg Sejlklub.

Jesper

__________________________________________________________________________

Vinterplan 2020-2021

viborgsejlklub.dk/wp-content/uploads/Vinterplan-2020-2021-2.pdf(åbner i en ny fane)

__________________________________________________________________________

Info:

fra Havne-/ pladsudvalget

Vedrørende Bådplads
Der er grund til at gøre opmærksom på, at hvis man køber, eller påtænker
at købe anden båd, er det køberens eget ansvar, at den købte båd kan være
på den plads man er blevet tildelt.
Man kan altså ikke umiddelbart regne med at havne-/pladsudvalget kan
løse problemet.
Man kan skrive sig på en omfordelingsliste, hvorefter man så vil have
fortrinsret til en ledig bleven plads af passende størrelse når vi uddeler
pladser.
Man kan ikke selv aftale pladsbytte, det skal foregå ved henvendelse til
havne-/ pladsudvalget.
Med venlig hilsen.
Havne-/ pladsudvalget

__________________________________________________________________________

Bådplads.

Da vi har nogle der står på ventelisten, og gerne vil have en fast-, eller en låne-plads, vil vi gøre opmærksom på, hvad der står i retningslinjerne hvis man har solgt sin båd, eller man ikke selv vil benytte pladsen i en periode.

En fartøjsejer med fast- eller låne-plads, der af en eller anden grund ikke får sin båd i vandet ved søsætningen/tænker på at sælge, er forpligtet til at orientere Havne-/pladsudvalget herom, så udvalget straks kan disponere over pladsen. Hvis båden ikke er søsat inden den 15. maj, disponerer Havne-/pladsudvalget over pladsen som låne-plads. Fartøjs-ejeren skal herefter mindst 14 dage forud for søsætning give Havne-/pladsudvalget besked herom.

Med venlig hilsen

Havne / Pladsudvalget.

__________________________________________________________________________

Slibemaskine/ Støvsuger.

Der er nu indkøbt endnu en støvsuger og slibemaskine, så vi nu råder over 3. stk Der alle kan lånes af klubbens medlemmer til klargøring af båd.

Prisen for lån er stadig forbrugte skiver 10. kr. alm. skiver 20 kr. for netskiverne det koster mindst 20. kr. (Ved brug af Netskiver skal der bruges mellem sål)

Hvis man låner udstyr med hjem, skal der gøres opmærksom på, at der ifølge bestyrelsesbeslutning ikke er tilladt at fjerne udstyret fra klubben uden at kontakte undertegnede Børge List, lige som afregning også skal ske til samme MobilePay nr. 45 891 kan benyttes  ( Husk Navn)

Man skal selv sørge for tømning/ udskiftning af støvposer, ligesom brugte skiver skal fjernes.

Hvis man fjerner maskinerne fra pladsen henstilles der til at man snarest efter endt arbejde bringer dem tilbage til klubben.
Børge List
23 39 25 06 
bmblist@gmail.com

____________________________________________________________________________

Skruer.

Så er der igen gratis skruer i klubben til fri afbenyttelse i værkstedet i klubhuset.
Den venlige leverandør er Jørgen Schrøder og Mercantec.

__________________________________________________________________________

Vedrørende betaling med MobilePay.

Man kan benytte MobilePay nr. 45 891 til betaling for autocamper- kran og slæbested- havnepenge samt køb af slibeskiver og klubstander.

Med venlig hilsen.
Børge List

__________________________________________________________________________

Viborg Sejlklub er blevet medlem af Danske Tursejlere.

Bliv medlem i Danske Tursejlere

Er du fritidssejler, kan du melde dig ind i Danske Tursejlere på flere måder:

KLUBMEDLEMSSKAB
Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun 345,- kr. i årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsfordele.

ENKELTMEDLEMMER
Som enkeltmedlem betaler du 395,- kr. i årligt kontingent. Også her får du ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsfordele.

TIL DIG DER IKKE HAR EGEN BÅD
Du modtager vores blad 3-4 gange årligt og betaler 220,- kr. Du har medlemsfordelene men ikke ansvarsforsikring.

Når en klub beslutter sig for at blive medlem af Danske Tursejlere, udfærdiges en indmeldelsesblanket. Herefter fremsendes girokort på kontingentet, der er kr. 350,00 pr. år. Efterfølgende udfærdiges medlemslister på de medlemmer af klubben, der ønsker medlemskab af Danske Tursejlere. Klublisterne skal indeholde navn, adresse og bådtype. Hvert medlem betaler kr. 345,- for sit personlige medlemskab. Når indbetaling har fundet sted, har hvert betalende medlem en ansvarsforsikring, gældende for en båd, med en persondækning på kr. 20.000.000,- og en tingskadedækning på kr. 10.000.000,-. Forsikringen er gældende fra 1/1-31/12 i det pågældende år.
Hvert år i december måned modtager klubben en liste fra Danske Tursejlere, indeholdende navne på de medlemmer af klubben, vi har registreret. Klublisten returneres med eventuelle rettelser og påføres nye medlemmer.

Ønsker du at blive medlem af Danske Tursejlere, og du ved, at din klub allerede er medlem, så kontakt den person i din klub, der har kontakten til Danske Tursejlere. Så sørger vi for det videre forløb.

_____________________________________________________________________________               Så er klubtøjet klar til bestilling, der vil komme prøver op i Viborg sejlklubs lokaler, samt bestillings sedler, tøjet kan også bestilles på mail ved Jørgen Skrøder skroeder@youmail.dk 

Klubtøj i pdf format

 

__________________________________________________________________________

Medlemsinformationer til Viborg Sejlklub.

Adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde adresse ændring til Viborg Sejlklub.

E-mail adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde E-mail adresse ændring til Viborg Sejlklub, såfremt man fortsat ønsker E-mail fra sejlklubben, bl.a. den eneste måde man nu får klubbladet på.

__________________________________________________________________________

 

Vinteraktiviteter du kan deltage i hos Virksund Sejlklub. Beklager, men links virker desværre ikke, men i kan se hvor i finder oplysningerne.

Medlemmer af Viborg Sejlklub velkomne til at deltage i nogle af Virksund Sejlklubs vinteraktiviteter. De fleste aktiviteter er gratis og enkelte koster lidt, såfremt man ikke er medlem. Alle aktiviteter vil blive annonceret i god til på Virksund Sejlklubs hjemmeside  https://www.virksundsejlklub.dk/

I kan også finde alle aktiviteterne i Virksund Sejlklubs kalender her: https://www.virksundsejlklub.dk/virksund-sejlklub-er-din-klub/virksund-sejlklubs-aktiviteter-findes-i-kalenderen/

Her skal middelbart peges på to aktiviteter, som kan have bred interesse for sejlere i og uden for klubben:

  • 9. marts 2021 gennemfører Asger Hunø foredrag om hans sejltur i Nordatlanten. Vi starter kl. 19. Tilmelding er påkrævet.
  • 23. marts 2021 afholdes Dynema og Spectra splejse kursus. Deltagelse kræver, at man medbringer sigt eget splejsesæt. Tilmelding er påkrævet.

Tak til Jens Kofoed for dette tilbud, jeg håber mange vil benytte sig af muligheden.

Venlig hilsen

Jesper

__________________________________________________________________________

Facebook

Ud over 2,4 mR afdelingen og Ungdoms afdelingen er Viborg Sejlklub nu også kommet på Facebook under navnet: Viborg Sejlklub Hjarbæk havn

Kan du ikke komme ind er her et link.

__________________________________________________________________________

Flagregler for lystfartøjer og andre fartøjer.

——————————————————————————————————————–