Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Venteliste og bådplads

For at komme i betragtning til bådplads i Hjarbæk Havn, er det nødvendigt at være registreret på ventelisten. I Viborg Sejlklub koster det 100,- årligt at stå på ventelisten eller omfordelingslisten. Nuværende vente- og omfordelingsliste: Venteliste 01-10-2021
Ved manglende betaling mister man sin plads på listen.

Bemærk at der også findes en venteliste for den kommunale del af havnen, i så fald kontakt Viborg Kommune.

Da havnen er lille med relativt få bådpladser, er det Havne-/pladsudvalget, der suverænt bestemmer fordelingen af pladserne i Viborg Sejlklubs del.

Pladslejen udregnes efter en fast kvadratmeterpris. Se takstblad 2020
Blanket for optagelse på ventelisten i Viborg Sejlklubs del af havnen, eller optagelse på omfordelingslisten til anden bådplads i Viborg Sejlklubs del af havnen:
Optagelse til ventelisten eller omfordeling i Viborg Sejlklubs del af havnen

Send blanketten til:
Viborg Sejlklub
Att.: Kasserer
Strandvejen 11
Hjarbæk
8831 Løgstrup

Eller gem den lokalt på din computer, udfyld den og send den som vedhæftet fil til: kasserer@viborgsejlklub.dk