Loading...

Om Viborg Sejlklub

Viborg Sejlklub blev grundlagt i 1941 og har hjemsted i det hyggelige Hjarbæk inderst i Limfjorden. Viborg Sejlklub er en aktiv klub med ca. 160 medlemmer. Der er ugentlige seniorkapsejladser og juniorsejladser. Desuden arrangeres der små og store kurser og sociale aktiviteter hen over året. Disse offentliggøres på hjemmesiden/på opslag i klubhuset.

Viborg Sejlklub har en afdeling på Søndersø, hvor der på tirsdage sejles med patienter fra paraplegien i 2,4mR både.

Klubben har 2 uddannede målere, så nu det er muligt at få sin båd målt i forbindelse med kapsejlads.

Medlemmer af Viborg Sejlklub modtager nyhedsbreve via mail, og har i vinterhalvåret gratis adgang til Søndre Skoles svømmehal lørdage kl. 10-11.
Se kalenderen.

Medlemmer af Viborg Sejlklub bør – i overensstemmelse med vedtægterne – sejle med klubbens stander. Denne kan erhverves for 50,- kr. Kontakt Leif Vang

Medlemmer af Viborg Sejlklub har mulighed for at låne klubhuset til private arrangementer – dog ikke 1 weekend før og efter søsætning og 1 weekend før og efter bådoptagning, eller hvis klubhuset er optaget af arrangementer i Viborg Sejlklub-regi.
Kontakt klubhus udvalget.