Loading...

Medlemsskab/indmeldelse

Indmeldelsesblanket hentes ved at klikke på nedenstående link.

Oprettelse af medlemskab i Viborg Sejlklubhttps://viborgsejlklub.dk/wp-content/uploads/Indmeldelsesblanket-2022.doc

Blanketten udfyldes og fremsendes til kassereren enten pr. mail eller brev.
Herefter modtager du et indbetalingskort. Medlemsskabet træder i kraft fra det øjeblik kontingentet er registreret som betalt.

Bemærk at kontingentet opkræves halvårligt.

Blanketten sendes til:
Viborg Sejlklub
Att.: Kasserer
Strandvejen 11
Hjarbæk
8831 Løgstrup

Eller gem den lokalt på din computer, udfyld den og send den som vedhæftet fil til: kasserer@viborgsejlklub.dk