Loading...

Priser

Takstblad for 2023:
Her finder du priserne for 2023 –Takstblad 2023.

Kontingent Viborg Sejlklub:
Medlemskontingentet for seniorer er 375,- kr. halvårligt, og for juniorer (8-18 år) 234,- kr. halvårligt.
Indbetalingskort udsendes 2 gange årligt d. 1. april og 1. december. Forårskontingentet skal i følge vedtægterne være indbetalt inden søsætning, og efterårskontingentet efter bådoptagning.

Pladsleje for bådplads:
Lejen for bådpladser opkræves 1 gang årligt. Beløbet beregnes ud fra en fast kvadratmeterpris, og kan derfor variere fra plads til plads. I forbindelse med tildeling af fast plads erlægges et indskud (se takstblad). Der betales ikke indskud ved tildeling af låneplads.

Venteliste til bådplads:
Det koster 100,- kr årligt at stå på ventelisten til en bådplads i Viborg Sejlklubs del af havnen.
Ved manglende indbetaling mister man sin plads på ventelisten.
Der kan i enkelte tilfælde være mulighed for tildeling af låneplads. Dette bestyres af Havne/pladsudvalget.

Slæbested og mastekran:

Mastekranen er kun for medlemmer og både med plads i havnen.
Slæbested er gratis for medlemmer af Viborg Sejlklub og for bådejere i den kommunale del af havnen.
Ikke medlemmer betaler 50,- kr. pr. gang.

DH-mål:
Ønsker man at få målt sine sejl, koster dette 100,- kr. pr. sejl. (Kræves til onsdagssejladser i VS).
Målerbrev/kapsejladslicens: 300,- kr. pr. båd. (Kræves ikke til onsdagskapsejladser i VS, men kræves til alle øvrige kapsejladser – også i Virksund).
Kontakt klubbens uddannede målere.

Leje af optimistjolle:
Juniormedlemmer kan leje én af klubbens optimistjoller en hel sæson for 625,- kr.