Loading...

Signalflag

Signalflag er flag hvormed man kan kommunikere med andre skibe eller land. Historisk har der været adskillige serier af signalflag, men de internationale signalflag er i dag mest udbredt. Signalflag sættes ofte i en dobbelt line, der har toppunkt i sallinghornetog som fastholdes med en lineholder på masten.

Et signalflag kan sættes enten Close up hvor flaget er sat højest oppe i faldet. Flaget kan også sættes på Dip, hvor flaget bliver sat cirka 1/3 af faldets længde fra toppen, således at det er synligt at det er klar til at blive sat Close Up og dermed viser at man er er ved at forberede til at udføre flagets betydning.

Signalflagene

Flag Bogstav Civil betydning
Alpha.svg A Jeg har dykker ude. Hold godt klar og med langsom fart.
ICS Bravo.svg B Jeg laster/losser/transporterer farligt gods.
ICS Charlie.svg C Ja (bekræftende).
ICS Delta.svg D Hold klar af mig, jeg har vanskeligt ved at manøvrere.
ICS Echo.svg E Jeg drejer til styrbord.
ICS Foxtrot.svg F Jeg er ikke manøvredygtig, sæt Dem i forbindelse med mig.
ICS Golf.svg G Jeg ønsker lods.
ICS Hotel.svg H Jeg har lods om bord.
ICS India.svg I Jeg drejer til bagbord.
ICS Juliet.svg J Jeg er i brand og har farligt gods om bord, hold godt klar af mig.
ICS Kilo.svg K Jeg ønsker at komme i forbindelse med Dem.
ICS Lima.svg L Stop Deres skib øjeblikkeligt.
ICS Mike.svg M Mit skib ligger stoppet uden at gøre fart gennem vandet.
ICS November.svg N Nej (benægtende).
ICS Oscar.svg O Mand over bord!
ICS Papa.svg P Skibet skal sejle, alle mand om bord (Blå Peter).
ICS Quebec.svg Q Mit skib er smittefrit, jeg anmoder om frit samkvem med land.
ICS Romeo.svg R Jeg har modtaget dit signal.  
ICS Sierra.svg S Min maskine går bak.
ICS Tango.svg T Hold klar af mig.
ICS Uniform.svg U De stævner mod fare.
ICS Victor.svg V Jeg behøver hjælp.
ICS Whiskey.svg W Jeg behøver lægehjælp.
ICS X-ray.svg X Afbryd Deres forehavende og vær opmærksom på mine signaler.
ICS Yankee.svg Y Jeg driver for mit anker.
ICS Zulu.svg Z Jeg ønsker slæbebåd.
ICS November.svg ICS Charlie.svg N og C Jeg er i nød og behøver øjeblikkelig hjælp (Mayday).
Talstandere
ICS Pennant Zero.svg Pennant 0 Tallet 0.
ICS Pennant One.svg Pennant 1 Tallet 1.
ICS Pennant Two.svg Pennant 2 Tallet 2.
ICS Pennant Three.svg Pennant 3 Tallet 3.
ICS Pennant Four.svg Pennant 4 Tallet 4.
ICS Pennant Five.svg Pennant 5 Tallet 5.
ICS Pennant Six.svg Pennant 6 Tallet 6.
ICS Pennant Seven.svg Pennant 7 Tallet 7.
ICS Pennant Eight.svg Pennant 8 Tallet 8.
ICS Pennant Niner.svg Pennant 9 Tallet 9.
Specialflag
ICS Answer.svg Answer Svarstander
ICS Repeat One.svg 1. Sub 1. gentagelse  
ICS Repeat Two.svg 2. Sub 2. gentagelse  
ICS Repeat Three.svg 3. Sub 3. gentagelse  
ICS Repeat Four.svg 4. Sub 4. gentagelse

Militære standere

Flag Bogstav Betydning
ICS Zero.svg 0 Tallet 0.
ICS One.svg 1 Tallet 1.
ICS Two.svg 2 Tallet 2.
ICS Three.svg 3 Tallet 3.
ICS Four.svg 4 Tallet 4.
ICS Five.svg 5 Tallet 5.
ICS Six.svg 6 Tallet 6.
ICS Seven.svg 7 Tallet 7.
ICS Eight.svg 8 Tallet 8.
ICS Niner.svg 9 Tallet 9.
Specialflag
ICS Prepare.svg Preperation Benyttes ved ceremoniel ved solens opgang og -nedgang
ICS Question.svg Question
ICS Negative.svg Negation
ICS Designation.svg Designation
ICS Corpen.svg Course Pennant
ICS Turn.svg Turn
ICS Screen.svg Screen
ICS Speed.svg Speed
ICS Station.svg Station
ICS Port.svg Port
ICS Starboard.svg Starboard
ICS Formation.svg Formation
ICS Division.svg Division
ICS Squadron.svg Squadron
ICS Group.svg Group
ICS Subdivision.svg Subdivision
ICS Emergency.svg Emergency