Loading...

Duelighedsbevis

Duelighedskursus for lystsejlere
Lær trafikreglerne og få de praktiske fornødenheder til at færdes sikkert
på vandet.
Har du lige fået båd, drømmer om at købe én eller har du aldrig fået taget dig
sammen, så bør du overveje at tage duelighedsbevis. Det kræver ingen
forkundskaber at gennemføre duelighedskurset, men et vist kendskab til
sejlads er dog en fordel.
I Danmark er duelighedskurset ikke et lovkrav, hvis båden er under 15 meter,
men ønsker du at leje båd herhjemme eller i udlandet er beviset et krav.
Opstart
Vi starter nyt hold slut oktober 2020.
Om selve kurset
Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Viborg Sejlklub og Virksund
Sejlklub. Undervisningen foregår i henhold til Søfartsstyrelsens retningslinjer.
Den teoretiske del foregår i Viborg Sejlklubs lokaler på Strandvejen i Hjarbæk,
mens den praktiske del foregår i Virksund Sejlklub.
Den teoretiske undervisning vil bl.a. omfatte:
• Søvejsregler
• Navigation
• Sø-sikkerhed
• Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
• Beskyttelse af havmiljøet
• Knob
Den teoretiske undervisning strækker sig over 17 lektioner á ca. 3 timers
varighed. Her lærer du om sikkerhed til søs, om færdselsreglerne på havet,
om navigation m.m.
Pensum forudsætter kendskab til simpel matematik og indeholder – for nogle
– nye maritime begreber og udtryk. For at kunne bestå eksamen forventes
det, at der løses hjemmeopgaver forud for hver lektion, varierende 0,5-3
timer.
Hen på foråret vil den praktiske sejlads starte op med base fra Virksund
Lystbådehavn. Her bliver du instrueret om bådens udstyr inden der sejles ud
for at øve manøvrer. Du vil lære de nødvendige basiskompetencer for at du
forsvarligt kan sejle de fleste fritidsfartøjer under 15 meter. Der påregnes 3-4
øve-aftener forud for den praktiske prøve.
Den praktiske undervisning vil bl.a. omfatte:
• Havnemanøvrer
• Mand-overbord
• Styring efter kompaskurs
• Lægge til ved bøje
• Fortøjning
• Godt sømandsskab – både i havn og på vandet
• Gennemgang af motor
• Gennemgang af bådens udstyr og sikkerhedsudstyr
• Knob
Eksamen
Duelighedskurset afsluttes med både en teoretisk eksamen og en praktisk
prøve med godkendte censorer. Bestået kursus giver ret til
duelighedscertifikat og indeholder automatisk det mindre speedbådscertifikat.
Har du allerede speedbådscertifikat gælder dette som bestået praktik prøve,
dvs. at det kun er nødvendigt at bestå den teoretiske del for at opnå
duelighedsbeviset.
Den teoretiske eksamen består af en opgave i paratviden (uden hjælpemidler)
samt en sejladsplanlægningsopgave (med forberedelse og alle hjælpemidler).
Den praktiske prøve aflægges i sejlbåd, hvor der sejles for motor. Der er
typisk 3 kursister ombord af gangen, der overfor censor, hver især skal udføre
forskellige manøvrer. Der afholdes prøve i den båd og med det hold, du
kender fra øve-aftenerne.
Der er mulighed for at aflægge prøve i egen båd, hvis du ønsker det. Dette
skal blot aftales på forhånd.
Dette får du med ekstra
I Viborg Sejlklub og Virksund Sejlklub synes vi, det er en fordel at have været
ombord på en båd inden kursus start. Derfor tilbyder vi som en del af pakken
at uerfarne sejlere kan komme med på en tur på vandet, for lige at få ”et skud
saltvand for boven” og opleve verden fra søsiden, inden vi sætter os ind i
undervisningslokalet.
Derudover arrangerer vi hver vinter en mørkesejlads med ét af
Marinehjemmeværnets fartøjer. En tur på ca. 4 timer, hvor vi ser på
navigationslysene i Århusbugten og får alt det elektroniske udstyr ombord
demonstreret.
Pris og tilmelding
Pris: 1000,- for den teoretiske del og ca. 800,- for den praktiske del.
Derudover vil der være en udgift til materialer og eksamensgebyrer.
Yderligere info og tilmelding til Lars Borreskov; mail borreskov@12move.dk,
tlf. 4041 8273.
Underviserne
Lars Borreskov: Navigation, søkort og pejling
Jørgen Christiansen: Brand og sø-sikkerhed
Frank Rømer: Søvejsregler, vigeregler og GPS
Tina Rømer: Signaler, fyr og sideafmærkninger
Jesper Bak: Havmiljø, ankring, vejr og farligt gods
Leif Vang: Sejladsplanlægning
Jens Kofoed: Koordinator for praktisk sejlads

  Udvalgsmedlem
Lars Borreskov
 
Mob. nr.: 40 41 82 73
E-mail: 12borreskov@gmail.com