Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Onsdag den 13. september er sidste aften for aftenkapsejladserne. Vi starter som vanlig klokken 18.45. Vi holder fælles afslutning efter sejladserne med uddeling af præmier. Lørdag den 16. september er der klubmesterskab for 2017. Man bedes skrive sig på listen i klubhuset, eller maile til mig på jebuus@hotmail.com hvis man vil deltage. Vi starter med skippermøde kl. 09.00. Forventet færdig ved 16.00. Hilsen Jørgen

Kapsejlads i sommeren 2017 i Viborg sejlklub.

Kapsejladserne varetages af Jan Justesen og Jørgen Buus. Jan tager sig af det landbaserede og Jørgen tager sig af afviklingen til søs.

Belært af erfaringerne fra sidste år, hvor der var tilmeldt 18 både, som blev fordelt i to løb, må det konstateres, at der ikke var/er basis for to løb.

Der var aftener, hvor der kun sejlede en enkelt eller to både i et løb og der var ikke på noget tidspunkt mere end 9 både ude.

Så vi starter med i et løb i år. (Dog afhængig af tilmeldte antal både.)

Det betyder at banen bliver lidt for kort for de store både – og lidt for lang for de mindre både.

Der indføres et Skalsmærke i et forsøg på at holde de deltagende både i den sydlige del af fjorden, så vi ligesom kommmer til at skulle vige for hinanden og på den måde få en fornemmelse af, at vi dog sejler kap.

Starten er med Omvendt Respit som sidste år – det fungerer rimeligt i forhold til at vi ikke har dommerbåd og dommere. Det har de sidste år virket uproplematisk.

For både med målebreve giver handicappet sig selv. Er der sket ændringer nye sejl eller andre ting, der påvirker målet så  få det rettet. For både uden målebrev finder vi tilsvarende både på www.websejler.dk.  Kan der ikke opnås enighed om et mål herefter, så må båden måles Du allerede tilmelde dig nu på jebuus@hotmail.com

Efter de tre første sejladser samler vi op på forløbet og afviklingen af sejladserne, så ting, der ikke har fungerer kan blive rettet.

Jeg har valgt en GPH tid som er sømiletiden i vindstyre fra 3-9 m/s som sidste år.

Ved vindstyrker under 4 m/s afkortes banen.

Som vanlig tager første båd over målstregen de andre både i mål og båd nr. to tænder grillen.

Første sejlads er onsdag den 10 maj 2017  (skippermøde 18.15 i moleknækket nordbro)

Sejladserne starter 18.45 og skal være afslutte senest 21,45. Både der kommer i mål after dette tidspunkt er udgået.

Der sejles i alle sejladser uden flyvende sejl.

Banerne (en lang og en kort) meddeles senere.

Vi ses – sejles skal der.          Jan og Jørgen

Klubmesterskab.

Klubmesterskabet i Viborg Sejlklub blev i 2016 afviklet lørdag den 24. september i
det flotteste vejr som en dansk eftersommer kan byde på.
Der var mødt 9 både op, som fik en god dag på fjorden.
Yr – den norske vejrtjeneste havde spået svag vind først på dagen og udover dagen ville vinden øge. Det kom til at passe.
Første sejlads blev derfor afviklet på en kort bane på 3.33 sømil og den passede fint til vindstyrken.
Herefter var der fælles frokost.
Om eftermiddagen blev der gennemført to sejladser i god vind på en 5.2 sømil lang bane. Anden sejlads i stabil vind, som bevirkede, at 8 både var i mål inden for 5 minutter.
Sidste sejlads var vinden mere springende med en fordel for de først startende både.
I alt tre gode sejladser, som kunne danne baggrund for at finde en værdig klubmester.
Det blev Per Vig med hans mandskab på Holiday som med suveræne 3 første pladser, blev årets klubmester.
På andenpladsen var det Maggie med Mickael Black på en flot andenplads.
Tredje pladsen gik til Kurt Larsen i Lucy.
Efter præmieoverrækkelsen blev der takket af. For klubben en rigtig fin afslutning på
kapsejladssæsonen.

For hele sæsonen gælder det, at alle sejladserne er blevet afviklet i god ro og orden.
Omvendt respit virker i godt i vores lille klub. Det var Kristian Melgaard, der indførte det og det virker, når vi ikke er flere både, end vi er.
Tak til alle der har deltaget og bidraget til resultatet. Herunder Ejler, som har lagt alle resultaterne ud på vores hjemmeside.
Jørgen

Startrækkefølge:

Kapsejlads 2016 bane 1

Kapsejlads bane 2