Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kapsejlads i sommeren 2019 i Viborg sejlklub.

Velkommen til en ny sæson med masser af solskin og fine vindforhold (forhåbentlig)

Sejladserne i varetages i år af Morten Bøgild, der tager sig af den landbaserede del og Jørgen Buus, der tager sig af sejladserne.

Der bliver nok kun et løb, for det så lidt tyndt ud med tilmeldingen – med et forventet antal både på omkring 7.

Det betyder en lidt for kort bane til de store både og en lidt for lang bane til de små.

Erfaringerne fra de foregående år er faldet rimeligt ud, så det fortsætter.

Vi bruger omvendt respit. Det betyder, at bådene med det laveste mål starter først og at det i teorien betyder, at vi kommer samtidig i mål. Hvilket af mange årsager ikke falder sådan ud.

For både med målebreve giver det sig selv. Målene findes på www. websejler.dk og er tilgængelige efter 1. april.

Jeg skal nok tage mig af den del for alle bådene. Er der sket ændringer nye sejl eller andet, der påvirker målet få det rettet i tide.

For både uden målebrev finder jeg båden eller tilsvarende hos Dansk Sejlunion og beregner et handicap ud fra dette.

Kan vi ikke blive enige – må båden måles.

Du kan tilmelde dig på jebuus@hotmail.com eller på listen i klubhuset.

Jeg har brug for at vide bådens sejlnummer, bådtype, skipperens navn og om båden er målt.

Som vanlig vil der efter de første tre sejladser blive samlet op på forløbet, så ting der ikke fungerer kan blive rettet.

Der sejles uden flyvende sejl.

Første båd over mållinjen tager de øvrige i mål og anden båd starter grillen.

Første sejlads er onsdag de 8. maj. Skippermøde i moleknækket 18.15 og første båd starter 18.45. Sejladser skal være afsluttet senest 21.45 ellers er man udgået.

Mere om afviklingen på skippermødet den 8 maj.

Vi ses – sejles skal der

Morten og Jørgen