Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stativer på plads.

 Stativerne sættes på plads lørdag den 19 – 10 kl. 13,00.

 Vi vil igen håbe på velvilje fra Per Vig og Per Ravn om de vil assistere med deres maskiner.

Vi vil gøre opmærksom på, at det ikke er et sejlklub anliggende at sørge for håndtering af stativerne, men den enkelte bådejers, så mød op, eller send en stedfortræder.

Sørg endvidere for at stativerne er i forsvarlig stand, og evt. spindler er velsmurte, båden skal som udgangspunkt sænkes i stativet, så den hviler på kølen først, hvorefter man justerer sidestøtterne.

Bådoptagning.

 Optagning forventes at starte lørdag den 26-10-kl.8,00

For at vi skal kunne nå at tage alle både op på en dag, er det vigtigt at bådejeren er til stede, og har stativet og opklodsningen i orden.

Der forventes ikke de store ændringer for placering i forhold til tidligere år, dog kan mindre ændringer forekomme af hensyn til kranens arbejde.

Der vil som sædvanlig være faste hjælpere, men det forventes at andre også kan være behjælpelig skulle det være nødvendig.

Sikkerhed.

 Det er ikke tilladt for udenforstående at opholde sig inden for kranens arbejdsområde, det skal vi alle være opmærksomme på ikke sker.

 Med venlig hilsen.

Havne/pladsudvalget

___________________________________________________________________
Vinterplan 2019/ 2020.

Tiden nærmer sig, hvor vi skal have vinterplanen på plads, vi vil derfor gerne vide om der er større forandringer til de både der har stået på pladsen de tidligere år.

Er der nye der ønsker plads?

Er der nogle der ikke ønsker plads i år?

Er der nogle der allerede nu ved at de ikke skal have deres båd i vandet til næste år, vil vi gerne have en tilkendegivelse så snart som mulig.

Der vil senere komme en udmelding i det nye klubblad og på hjemmesiden ang. stativer på plads samt optagningen.

Vi regner med at vi kan klare optagningen på en dag lige som sidste år det vil ske 26-10. kl. ca. 8,00

Stativerne sættes på plads 19-10 kl ca. 13,00

Med venlig hilsen.

Havne/pladsudvalget

Børge List 23 39 25 06

bmblist@gmail.com

____________________________________________________________________

Mastehuset.

Da der nok allerede nu er nogle der begynder at afrigge deres både, og tager masten af, skal vi henstille, at man får ryddet op, i mastehuset, og på reolerne på siden af huset, så man kan få lagt masterne på plads.

Vi havde en arbejdsaften, hvor vi fik samlet de nye bord-bænkesæt og ryddet op bag klubhuset, men der henligger stadig en del materiel, som vi ikke kender ejermanden til, vi vil derfor henstille til, at man lige får styr på det, og evt. får det mærket, så det ikke ryger ud.

Med venlig hilsen.

Havne/ pladsudvalget. 

___________________________________________________________________

Skruer.

Så er der igen gratis skruer i klubben til fri afbenyttelse i værkstedet i klubhuset.
Den venlige leverandør er Jørgen Schrøder og Mercantec.

____________________________________________________________________

Vedrørende betaling med MobilePay.

Man kan benytte MobilePay nr. 45 891 til betaling for autocamper- kran og slæbested- havnepenge samt køb af slibeskiver og klubstander.

Med venlig hilsen.
Børge List

_____________________________________________________________________

Viborg Sejlklub er blevet medlem af Danske Tursejlere.

Bliv medlem i Danske Tursejlere

Er du fritidssejler, kan du melde dig ind i Danske Tursejlere på flere måder:

KLUBMEDLEMSSKAB
Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun 345,- kr. i årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsfordele.

ENKELTMEDLEMMER
Som enkeltmedlem betaler du 395,- kr. i årligt kontingent. Også her får du ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsfordele.

TIL DIG DER IKKE HAR EGEN BÅD
Du modtager vores blad 3-4 gange årligt og betaler 220,- kr. Du har medlemsfordelene men ikke ansvarsforsikring.

Når en klub beslutter sig for at blive medlem af Danske Tursejlere, udfærdiges en indmeldelsesblanket. Herefter fremsendes girokort på kontingentet, der er kr. 350,00 pr. år. Efterfølgende udfærdiges medlemslister på de medlemmer af klubben, der ønsker medlemskab af Danske Tursejlere. Klublisterne skal indeholde navn, adresse og bådtype. Hvert medlem betaler kr. 345,- for sit personlige medlemskab. Når indbetaling har fundet sted, har hvert betalende medlem en ansvarsforsikring, gældende for en båd, med en persondækning på kr. 20.000.000,- og en tingskadedækning på kr. 10.000.000,-. Forsikringen er gældende fra 1/1-31/12 i det pågældende år.
Hvert år i december måned modtager klubben en liste fra Danske Tursejlere, indeholdende navne på de medlemmer af klubben, vi har registreret. Klublisten returneres med eventuelle rettelser og påføres nye medlemmer.

Ønsker du at blive medlem af Danske Tursejlere, og du ved, at din klub allerede er medlem, så kontakt den person i din klub, der har kontakten til Danske Tursejlere. Så sørger vi for det videre forløb.

_____________________________________________________________________________               Så er klubtøjet klar til bestilling, der vil komme prøver op i Viborg sejlklubs lokaler, samt bestillings sedler, tøjet kan også bestilles på mail ved Jørgen Skrøder skroeder@youmail.dk 

Klubtøj i pdf format

______________________________________________________________________________

Slibemaskine/ Støvsuger.

Der er nu indkøbt endnu en støvsuger og slibemaskine, så vi nu råder over 3 stk Der alle kan lånes af klubbens medlemmer til klargøring af båd.

Prisen for lån er stadig forbrugte skiver 10 kr. alm. skiver 20 kr. for netskiverne det koster mindst 20 kr. (Ved brug af Netskiver skal der bruges mellem sål)

Hvis man låner udstyr med hjem, skal der gøres opmærksom på, at der ifølge bestyrelsesbeslutning ikke er tilladt at fjerne udstyret fra klubben uden at kontakte undertegnede Børge List, lige som afregning også skal ske til samme MobilePay nr. 45 891 kan benyttes  ( Husk Navn)

Man skal selv sørge for tømning/ udskiftning af støvposer, ligesom brugte skiver skal fjernes.

Hvis man fjerner maskinerne fra pladsen henstilles der til at man snarest efter endt arbejde bringer dem tilbage til klubben.

Med venlig hilsen.
Børge List
23 39 25 06 
bmblist@gmail.com

      ________________________________________________________________________   

Vedrørende Bådplads

Der er grund til at gøre opmærksom på, at hvis man køber, eller påtænker at købe anden båd, er det køberens eget ansvar, at den købte båd kan være på den plads man er blevet tildelt.

Man kan altså ikke umiddelbart regne med at havne-/pladsudvalget kan løse problemet.

Man kan skrive sig på en omfordelingsliste, hvorefter man så vil have fortrinsret til en ledig bleven plads af passende størrelse når vi uddeler pladser.

Man kan ikke selv aftale pladsbytte, det skal foregå ved henvendelse til havne-/ pladsudvalget.

Med venlig hilsen.

Havne-/ pladsudvalget

                           ——————————————————————————————————————–

Medlemsinformationer til Viborg Sejlklub.

Adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde adresse ændring til Viborg Sejlklub.

E-mail adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde E-mail adresse ændring til Viborg Sejlklub, såfremt man fortsat ønsker E-mail fra sejlklubben, bl.a. den eneste måde man nu får klubbladet på.

——————————————————————————————————————–

Facebook

Ud over 2,4 mR afdelingen og Ungdoms afdelingen er Viborg Sejlklub nu også kommet på Facebook under navnet: Viborg Sejlklub Hjarbæk havn

Kan du ikke komme ind er her et link.

——————————————————————————————————————–

Flagregler for lystfartøjer og andre fartøjer.

——————————————————————————————————————–