Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

____________________________________________________________________________________

Hyggefrokost søndag d. 31.december blev en god afslutning på 2017.

Vi var 32 til at ønske hinanden godt nytår, hvor vi havde lavet lidt mad, og flere have sponsoreret snaps.

Tak for opbakningen.


I den sidste tid har der foregået en debat omkring Hjarbæk havns fremtid i Viborg Folkeblad.

Her er hvad der kom ud af det, og der er ikke noget resultat.

Første indlæg.

Andet indlæg.

Tredje indlæg.

Lidt at tænke over, hvordan vi ind imellem bekæmper hinandens interesser.

 

__________________________________________________________________________________

Vinterplan 2017 – 2018.

___________________________________________________________________________________

Facebook

Ud over 2,4 mR afdelingen og Ungdoms afdelingen er Viborg Sejlklub nu også kommet på Facebook under navnet: Viborg Sejlklub Hjarbæk havn

Kan du ikke komme ind er her et link.

——————————————————————————————————————————–

Vedrørende brug af strøm på vinterpladsen.

På baggrund af en aktuel forespørgsel om brug af strøm på vinterpladsen, skal vi oplyse, at af hensyn til brandfare skal strømmen bruges med omtanke.

Man skal naturligvis kunne vedligeholde sit batteri hen over vinteren, men der er ingen grund til, at man konstant har ledning tilkoblet sin båd, da opladning i de fleste tilfælde vil kunne ske i løbet af 24 timer.

Man skal især ved forårsklargøringen vise hensyn ved ikke unødig at beslaglægge de få stikkontakter der er, når man ikke selv er på havnen

Med venlig hilsen.

Havne-/ Pladsudvalget

——————————————————————————————————————————–

Vedrørende Bundsliber.

Sejlklubben har indkøbt en ny pudsemaskine og støvsuger, så vi nu råder over to sæt.
Det er i den forbindelse besluttet, at man betaler 10 kr. pr. styk for forbrugte alm. slibeskiver, og 20 kr. pr stk. for netskiverne (skrabejern er inkl.) for lån af maskine.

Man kan låne en maskine med hjem, men den må kun benyttes til slibning af båd.
Der skal rettes henvendelse til undertegnede for lån, samt afregning, og oplysning om evt. fejl el. mangler ved maskinerne.

Man skal være opmærksom på, at ved brug af netskiverne, skal der bruges mellemsål, så kontroller venligst at der er en sådan til stede, ellers ret henvendelse til undertegnede.

Det bemærkes, at man ved større pudsearbejder skal anvende støvsuger.

Poserne tømmes i den dertil beregnede beholder i miljø huset.

Med venlig hilsen.
Børge List
23 39 25 06
bmblist@gmail.com

Ps.
Udlån foregår efter først til mølle princippet.

——————————————————————————————————————————–

Flagregler for lystfartøjer og andre fartøjer.

——————————————————————————————————————————–

Medlemsinformationer til Viborg Sejlklub.

Adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde adresse ændring til Viborg Sejlklub.

E-mail adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde E-mail adresse ændring til Viborg Sejlklub, såfremt man fortsat ønsker E-mail informationer fra sejlklubben.

Nyhedsmail.
Såfremt medlemmer som ikke modtager nyhedsmail fra Viborg Sejlklub ønsker at modtage nyhedsmail, bedes de fremsende mailadresse til e.rechnagel@youmail.dk med emnet oprettelse af nyhedsmail.