Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

__________________________________________________________________________________

Stativer på plads.

Stativerne sættes på plads tirsdag d. 24-04 kl.18.30.

Tordenskjolds Hær er heldigvis blevet lidt større, men der er altid plads til flere, så mød op eller send en stedfortræder.

Vi håber, at kunne få Per Vig og Per Ravn til at hjælpe med deres maskiner, det vil gøre det hele lidt nemmere, men alle skal være behjælpelig, så vi kan få anbragt alle stativer i Æblehaven.

Vi vil foreslå, at man så vidt mulig stabler de mindre stativer i de vogne der står i de respektive rækker, så de fylder så lidt som mulig, og er nemmere at sætte på plads til efteråret

Vi skal sørge for at holde ca. 1. m. plads fri langs hækken ind mod kongsgården af hensyn til klipning.

Med venlig hilsen.

Havne-/ Pladsudvalget

 

Søsætning 21-04-2018

Søsætningen forventes at starte kl. ca. 08.00.

Vi vil som tidligere starte ude fra, og afslutte ved toiletbygningen og æblehaven.

Kranen vil som sædvanlig være tilknyttet faste hjælpere, men det forventes, at alle hjælper til hvor det måtte være nødvendigt.

Af hensyn til sikkerheden er det ikke tilladt for uvedkommende at opholde sig inden for kranens arbejdsområde.

Bådejeren skal sørge for at der er tovværk til stede, og klargjort med et stk. i begge ender, og der er ” Spring” Til stede hvor det er nødvendigt.

Sørg for at rydde op omkring båden så malergrej m.m. fjernes og anbringes i de rette beholdere inde i miljøskuret, og ikke i containeren eller skraldposer udenfor.

Husk Standerhejsning kl. 12.00.

I forbindelse med søsætningen 21-04-2018.

Der skal i forbindelse med søsætningen sættes et arbejdshold, der kan prøve at finde ud af om de skrå pladser ved den nordlige bro kan rettes lidt til, så der vil blive lidt mere plads mellem bådene. I den forbindelse, skal bøjlerne inde på broen også rettes til.

Der kan også være andre små opgaver, der kan laves samtidig, så hvis der er nogle, der vil hjælpe med det er de meget velkomne til at melde sig til.

Med Venlig hilsen.

Havne-/ Pladsudvalget.

__________________________________________________________________________________

Forårsfest lørdag den 28. april kl. 18,00

Forret:         Blinis med tilbehør

Hovedret:   Mørbradbøf med krydderkartofler og tilbehør.

Dessert:      Fløderand med jordbær

Kaffe og kage

Pris 75,- pr kuvert.

Øl,vand, vin til sædvanlige billige priser.

Tilmelding senest 21. april på opslag i klubhuset eller

Tlf: 23 23 08 27  eller 21 51 01 96

Mail: lykkebo@get2net.dk

Mvh. Festteamet: Åge, Inge Lise, Søren

___________________________________________________________________________________

Medlemsinformationer til Viborg Sejlklub.

Adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde adresse ændring til Viborg Sejlklub.

E-mail adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde E-mail adresse ændring til Viborg Sejlklub, såfremt man fortsat ønsker E-mail fra sejlklubben, bl.a. den eneste måde man nu får klubbladet på.

Nyhedsmail.
Såfremt medlemmer som ikke modtager nyhedsmail fra Viborg Sejlklub ønsker at modtage nyhedsmail, bedes de fremsende mailadresse til e.rechnagel@youmail.dk med emnet oprettelse af nyhedsmail.
Det samme gælder såfremt man ønsker at modtage klubblad.


I den sidste tid har der foregået en debat omkring Hjarbæk havns fremtid i Viborg Folkeblad.

Her er hvad der kom ud af det, og der er ikke noget resultat.

Første indlæg.

Andet indlæg.

Tredje indlæg.

Lidt at tænke over, hvordan vi ind imellem bekæmper hinandens interesser.

 

__________________________________________________________________________________

Vinterplan 2017 – 2018.

___________________________________________________________________________________

Facebook

Ud over 2,4 mR afdelingen og Ungdoms afdelingen er Viborg Sejlklub nu også kommet på Facebook under navnet: Viborg Sejlklub Hjarbæk havn

Kan du ikke komme ind er her et link.

——————————————————————————————————————————–

Vedrørende brug af strøm på vinterpladsen.

På baggrund af en aktuel forespørgsel om brug af strøm på vinterpladsen, skal vi oplyse, at af hensyn til brandfare skal strømmen bruges med omtanke.

Man skal naturligvis kunne vedligeholde sit batteri hen over vinteren, men der er ingen grund til, at man konstant har ledning tilkoblet sin båd, da opladning i de fleste tilfælde vil kunne ske i løbet af 24 timer.

Man skal især ved forårsklargøringen vise hensyn ved ikke unødig at beslaglægge de få stikkontakter der er, når man ikke selv er på havnen

Med venlig hilsen.

Havne-/ Pladsudvalget

——————————————————————————————————————————–

Vedrørende Bundsliber.

Sejlklubben har indkøbt en ny pudsemaskine og støvsuger, så vi nu råder over to sæt.
Det er i den forbindelse besluttet, at man betaler 10 kr. pr. styk for forbrugte alm. slibeskiver, og 20 kr. pr stk. for netskiverne (skrabejern er inkl.) for lån af maskine.

Man kan låne en maskine med hjem, men den må kun benyttes til slibning af båd.
Der skal rettes henvendelse til undertegnede for lån, samt afregning, og oplysning om evt. fejl el. mangler ved maskinerne.

Man skal være opmærksom på, at ved brug af netskiverne, skal der bruges mellemsål, så kontroller venligst at der er en sådan til stede, ellers ret henvendelse til undertegnede.

Det bemærkes, at man ved større pudsearbejder skal anvende støvsuger.

Poserne tømmes i den dertil beregnede beholder i miljø huset.

Med venlig hilsen.
Børge List
23 39 25 06
bmblist@gmail.com

Ps.
Udlån foregår efter først til mølle princippet.

——————————————————————————————————————————–

Flagregler for lystfartøjer og andre fartøjer.

——————————————————————————————————————————–