Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 


Aflysning af fælles søsætning 2020 i Hjarbæk
Kære medlemmer i Viborg Sejlklub
Da corona desværre stadig har sit tag i det danske samfund, har vi i bestyrelsen besluttet, at aflyse fælles søsætning i Hjarbæk 2020 definitivt.
Dansk Sejl Union og myndighederne har ikke ændret sine anbefalinger ang. søsætning, siden sidste udmelding fra bestyrelsen den 26 marts.
Det betyder at man godt kan klargøre og søsætte sin båd selv, men at alle fælles arrangementer er aflyst, da de strider mod myndighedernes anbefalinger.

Ved klargøring, og søsætning skal man selvfølgelig overholde myndighedernes krav, til max antal mennesker, afstandskrav mv. se dette link til Dansk Sejl Union: https://dansksejlunion.dk/nyheder/2020/corona-situationen-dansk-sejlunion-aflyser-alle-arrangementer
Vi forventer at i som medlemmer går sammen nogle få stykker og gennemfører søsætning, på den måde nedsætter vi smitte risikoen, overholder myndighedernes krav, og udviser det samfundssind der forventes.
Baggrunden for vores beslutning er at skabe klarhed, og da vi ikke som situationen er nu, ikke kan komme med nogen dato, ser vi denne løsning som den bedste.
Vi håber at det trods alt lykkedes at få en god sæson på vandet, selv om den vil blive anderledes.
Pas godt på jer selv og hinanden.
Venlig hilsen Bestyrelsen i Viborg Sejlklub

___________________________________________________________________________

Slibemaskine/ Støvsuger.

Der er nu indkøbt endnu en støvsuger og slibemaskine, så vi nu råder over 3. stk Der alle kan lånes af klubbens medlemmer til klargøring af båd.

Prisen for lån er stadig forbrugte skiver 10. kr. alm. skiver 20 kr. for netskiverne det koster mindst 20. kr. (Ved brug af Netskiver skal der bruges mellem sål)

Hvis man låner udstyr med hjem, skal der gøres opmærksom på, at der ifølge bestyrelsesbeslutning ikke er tilladt at fjerne udstyret fra klubben uden at kontakte undertegnede Børge List, lige som afregning også skal ske til samme MobilePay nr. 45 891 kan benyttes  ( Husk Navn)

Man skal selv sørge for tømning/ udskiftning af støvposer, ligesom brugte skiver skal fjernes.

Hvis man fjerner maskinerne fra pladsen henstilles der til at man snarest efter endt arbejde bringer dem tilbage til klubben.
Børge List
23 39 25 06 
bmblist@gmail.com

_____________________________________________________________________

Den 12. marts 2020.

Coronavirus.

Alle fælles aktiviteter i Sejlklubben er aflyst de næste to uger grundet situationen med Coronavirus.

Jvf. Bestyrelsen. 
______________________________________________________________________

Søsætning 18-04 2020 kl. 08,00

Vi tømmer pladsen i modsat rækkefølge som ved optagning, altså startende udefra og afsluttende ved toiletbygningen og Æblehaven, der kan dog af hensyn til kranens arbejde ske mindre ændringer

Kranen vil som sædvanlig være tilknyttet faste hjælpere, men det forventes at alle hjælper til hvor dette måtte være nødvendigt.

Af hensyn til sikkerheden, skal det indskærpes, at ingen uvedkommende opholder sig inden for kranens arbejdsområde.

Stativer på plads  21-04 2020 kl. 18,30

Det forventes at alle møder op eller sender en stedfortræder. det gøres opmærksom på, at det er den enkelte bådejers eget ansvar, at få stativet anbragt på den anviste plads, men vi vil igen forsøge at få hjælp fra henholdsvis Per Vig og Per Ravn med deres maskiner.

Da det forventes at bådene skal stå ca. samme sted på vinterpladsen vil det være en god ide’ at stille de mindre stativer oven i de vogne der måtte være i rækkerne, da det vil gøre det hele lidt nemmere ved optagningen.

Med venlig hilsen

Havne/ Pladsudvalget

____________________________________________________________________________

Skruer.

Så er der igen gratis skruer i klubben til fri afbenyttelse i værkstedet i klubhuset.
Den venlige leverandør er Jørgen Schrøder og Mercantec.

____________________________________________________________________

Vedrørende betaling med MobilePay.

Man kan benytte MobilePay nr. 45 891 til betaling for autocamper- kran og slæbested- havnepenge samt køb af slibeskiver og klubstander.

Med venlig hilsen.
Børge List

_____________________________________________________________________

Viborg Sejlklub er blevet medlem af Danske Tursejlere.

Bliv medlem i Danske Tursejlere

Er du fritidssejler, kan du melde dig ind i Danske Tursejlere på flere måder:

KLUBMEDLEMSSKAB
Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun 345,- kr. i årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsfordele.

ENKELTMEDLEMMER
Som enkeltmedlem betaler du 395,- kr. i årligt kontingent. Også her får du ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsfordele.

TIL DIG DER IKKE HAR EGEN BÅD
Du modtager vores blad 3-4 gange årligt og betaler 220,- kr. Du har medlemsfordelene men ikke ansvarsforsikring.

Når en klub beslutter sig for at blive medlem af Danske Tursejlere, udfærdiges en indmeldelsesblanket. Herefter fremsendes girokort på kontingentet, der er kr. 350,00 pr. år. Efterfølgende udfærdiges medlemslister på de medlemmer af klubben, der ønsker medlemskab af Danske Tursejlere. Klublisterne skal indeholde navn, adresse og bådtype. Hvert medlem betaler kr. 345,- for sit personlige medlemskab. Når indbetaling har fundet sted, har hvert betalende medlem en ansvarsforsikring, gældende for en båd, med en persondækning på kr. 20.000.000,- og en tingskadedækning på kr. 10.000.000,-. Forsikringen er gældende fra 1/1-31/12 i det pågældende år.
Hvert år i december måned modtager klubben en liste fra Danske Tursejlere, indeholdende navne på de medlemmer af klubben, vi har registreret. Klublisten returneres med eventuelle rettelser og påføres nye medlemmer.

Ønsker du at blive medlem af Danske Tursejlere, og du ved, at din klub allerede er medlem, så kontakt den person i din klub, der har kontakten til Danske Tursejlere. Så sørger vi for det videre forløb.

_____________________________________________________________________________               Så er klubtøjet klar til bestilling, der vil komme prøver op i Viborg sejlklubs lokaler, samt bestillings sedler, tøjet kan også bestilles på mail ved Jørgen Skrøder skroeder@youmail.dk 

Klubtøj i pdf format

 

——————————————————————————————————————–

Medlemsinformationer til Viborg Sejlklub.

Adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde adresse ændring til Viborg Sejlklub.

E-mail adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde E-mail adresse ændring til Viborg Sejlklub, såfremt man fortsat ønsker E-mail fra sejlklubben, bl.a. den eneste måde man nu får klubbladet på.

——————————————————————————————————————–

Facebook

Ud over 2,4 mR afdelingen og Ungdoms afdelingen er Viborg Sejlklub nu også kommet på Facebook under navnet: Viborg Sejlklub Hjarbæk havn

Kan du ikke komme ind er her et link.

——————————————————————————————————————–

Flagregler for lystfartøjer og andre fartøjer.

——————————————————————————————————————–