Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Vedrørende Stativer på plads/ Bådoptagning 

Vi vil i år satse på at tage både op på én dag, hvilket vil ske lørdag d. 27.10 kl. ca. 8,00

Stativerne skal sættes på plads d. 20-10 kl. 13,00.

Det er i den forbindelse vigtig at der er ordentligt styr på stativer/opklodsnings materiel så der ikke skal bruges for megen tid på den enkelte båd.

Man har selv ansvaret for at stativet bliver anbragt på den anviste plads, så mød op, eller send en stedfortræder.

Da vi skal have rep./ udskiftet Toiletbroen, kan der blive tale om lidt omrokering af pladserne ved toiletbygning/ æblehaven, således at de yderste pladser rykkes så langt tilbage som muligt dvs. at der ikke nødvendigvis bliver en kørevej midt i æblehaven i år.

Bådoptagning forventes at starte kl. ca. 8,00 hvor vi som tidligere fylder op ved de øverste pladser, og afslutter ud mod fjorden, der kan dog af hensyn til kranens arbejde blive tale om mindre ændringer.

Kranen vil som sædvanlig være tilknyttet et fast kran hold, men det forventes at alle er behjælpelig så det hele kan forløbe både hurtig og uden uheld.

Det er ikke tilladt for udenforstående at opholde sig inden for kranens arbejdsområde.

 De der ikke har haft båden stående på vinterpladsen før og ønsker at have deres båd stående der i år, skal i god tid rette henvendelse til undertegnede, lige som hvis der sker ændringer i forhold til dem der har / har haft båden stående på pladsen skal rette henvendelse af hensyn til udarbejdelse af vinterplan 2018-2019.

Med venlig hilsen.

Havne-/ pladsudvalget.

Formand Børge List

bmblist@gmail.com

23392506

——————————————————————————————————————————–

Medlemsinformationer til Viborg Sejlklub.

Adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde adresse ændring til Viborg Sejlklub.

E-mail adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde E-mail adresse ændring til Viborg Sejlklub, såfremt man fortsat ønsker E-mail fra sejlklubben, bl.a. den eneste måde man nu får klubbladet på.

——————————————————————————————————————————–

Facebook

Ud over 2,4 mR afdelingen og Ungdoms afdelingen er Viborg Sejlklub nu også kommet på Facebook under navnet: Viborg Sejlklub Hjarbæk havn

Kan du ikke komme ind er her et link.

——————————————————————————————————————————–

Vedrørende Bundsliber.

Sejlklubben har indkøbt en ny pudsemaskine og støvsuger, så vi nu råder over to sæt.
Det er i den forbindelse besluttet, at man betaler 10 kr. pr. styk for forbrugte alm. slibeskiver, og 20 kr. pr stk. for netskiverne (skrabejern er inkl.) for lån af maskine.

Man kan låne en maskine med hjem, men den må kun benyttes til slibning af båd.
Der skal rettes henvendelse til undertegnede for lån, samt afregning, og oplysning om evt. fejl el. mangler ved maskinerne.

Man skal være opmærksom på, at ved brug af netskiverne, skal der bruges mellemsål, så kontroller venligst at der er en sådan til stede, ellers ret henvendelse til undertegnede.

Det bemærkes, at man ved større pudsearbejder skal anvende støvsuger.

Poserne tømmes i den dertil beregnede beholder i miljø huset.

Med venlig hilsen.
Børge List
23 39 25 06
bmblist@gmail.com

Ps.
Udlån foregår efter først til mølle princippet.

——————————————————————————————————————————–

Flagregler for lystfartøjer og andre fartøjer.

——————————————————————————————————————————–