Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

__________________________________________________________________________________

Vinterplan 2017 – 2018.

__________________________________________________________________________________

Duelighedskursus 2017/2018.

Vi starter torsdag den 9.11 kl. 19.00, og der er tilmelding til mig. 

Se mere her

Prisen bliver 1000 kr. + bøger mv. 

Mvh Erling

E-mail: naestformand@viborgsejlklub.dk

Mob.: 21 77 59 01

___________________________________________________________________________________

Stativer på plads lørdag d. 21. oktober – kl. 13,00

De der skal have deres både til at stå på vinterpladsen skal møde op, eller sende en stedfortræder, da vi gør opmærksom på, at det er den enkelte bådejer der selv skal sørge for at stativet anbringes på den anviste plads.
Vi vil som tidlige forsøge at få Per Vig, og Per Ravn til at assistere med deres maskiner, da det gør det hele noget nemmere.

Da nogle har solgt / købt større båd, kan der ske en mindre rokering, for bedst udnyttelse af pladsen, og af hensyn til kranens arbejde.

Hvis man ved man ikke skal have sin båd i vandet i 2018 eller først kommer i efter 15. maj skal man rette henvendelse til Havne-/ pladsudvalget for at få anvist en plads, da vi ikke vil have både til at stå spredt på pladsen hele sommeren.
Med venlig hilsen.
Havne-/ Pladsudvalget

——————————————————————————————————————————-

Bådoptagning 27./ 28. oktober

Optagningen forventes at starte fredag d, 27. kl. ca. 12,00
Vi starter ved toiletbygningen / æblehaven, og de både vi kan nå i række et og to.

Lørdag d. 28. oktober forventer vi at starte ca. kl. 8,00 hvor vi så tager de sidste.

Kranen vil som sædvanlig være tilknyttet faste hjælpere, men det forventes at andre også giver en hånd hvis det måtte være nødvendig.

Af hensyn til sikkerheden er det ikke tilladt for uvedkommende at opholde sig inden for kranens arbejdsområde.

Med venlig hilsen.
Havne-/ Pladsudvalget

Vi minder om, at der er standerstrygning kl. 12,00

 

——————————————————————————————————————————-

Havnefest

——————————————————————————————————————————–

Facebook

Ud over 2,4 mR afdelingen og Ungdoms afdelingen er Viborg Sejlklub nu også kommet på Facebook under navnet: Viborg Sejlklub Hjarbæk havn

Kan du ikke komme ind er her en link.

https://www.facebook.com/groups/273959483040348/?multi_permalinks=277643882671908%2C277643879338575&notif_t=group_activity&notif_id=1489423145946109

——————————————————————————————————————————–

Vedrørende brug af strøm på vinterpladsen.

På baggrund af en aktuel forespørgsel om brug af strøm på vinterpladsen, skal vi oplyse, at af hensyn til brandfare skal strømmen bruges med omtanke.

Man skal naturligvis kunne vedligeholde sit batteri hen over vinteren, men der er ingen grund til at man konstant har ledning tilkoblet sin båd, da opladning i de fleste tilfælde vil kunne ske i løbet af 24 timer.

Man skal især ved Forårs klargøringen vise hensyn ved ikke unødig at beslaglægge de få stikkontakter der er, når man ikke selv er på havnen

Med venlig hilsen.

Havne-/ Pladsudvalget

——————————————————————————————————————————–

Vedrørende Bundsliber.

Sejlklubben har indkøbt en ny pudsemaskine og støvsuger, så vi nu råder over to sæt.
Det er i den forbindelse besluttet, at man betaler 10 kr. pr. styk for forbrugte alm. slibeskiver, og 20 kr. pr stk. for netskiverne (skrabejern er inkl.) for lån af maskine.

Man kan låne en maskine med hjem, men den må kun benyttes til slibning af båd.
Der skal rettes henvendelse til undertegnede for lån, samt afregning, og oplysning om evt. fejl el. mangler ved maskinerne.

Man skal være opmærksom på, at ved brug af netskiverne, skal der bruges mellemsål, så kontroller venligst at der er en sådan til stede, ellers ret henvendelse til undertegnede.

Det bemærkes, at man ved større pudsearbejder skal anvende støvsuger.

Poserne tømmes i den dertil beregnede beholder i miljø huset.

Med venlig hilsen.
Børge List
23 39 25 06
bmblist@gmail.com

Ps.
Udlån foregår efter først til mølle princippet.

——————————————————————————————————————————–

Flagregler for lystfartøjer og andre fartøjer.

——————————————————————————————————————————–

Medlemsinformationer til Viborg Sejlklub.

Adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde adresse ændring til Viborg Sejlklub.

E-mail adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde E-mail adresse ændring til Viborg Sejlklub, såfremt man fortsat ønsker E-mail informationer fra sejlklubben.

Nyhedsmail.
Såfremt medlemmer som ikke modtager nyhedsmail fra Viborg Sejlklub ønsker at modtage nyhedsmail, bedes de fremsende mailadresse til e.rechnagel@youmail.dk med emnet oprettelse af nyhedsmail.