Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sæsonstart 2019 i 2.4mR afd. ved Søndersø

.

Sæsonen starter vi tirsdag den 9. april kl. 18.00 med at vi mødes i klubhuset for at besigtige broer og andet udstyr.

Alle som kunne tænke sig at bruge tingene bør møde op, det er uanset om de vil sejle 2.4mR, eller har andre bådtyper, som de evt. kunne tænke sig at komme med.

Jeg vil den første dag orientere om forsøg på at få en ny bro.

Afdelingen har en Facebookgruppe der hedder ”2,4mR sejlads i Viborg” og en E-mail – gruppe som jeg sender ud til.

Der vil være sejlads hver tirsdag kl. 18.00, første tirsdag vil der dog være klargøring af bådene.

Erfarne 2,4mR. sejlere må bruge bådene når de ønsker det, men skal dog først give besked til mig.

I sommerferie uge 29, 30 og 31 vil der ikke være sejlads for uerfarne.

Hvis der er interesse for det, vil der blive arrangeret kapsejlads m. m.

Sæsonen slutter ved udgangen af september, det kan dog ændres hvis vejret vil os det.

Jan Fig.

Formand for 2.4mR. afdelingen

2019      
 Sæsonstart 09. april  Viborg, Søndersø  
 Sejlads for erfarne og uerfarne  Hver tirsdag kl.18.00  Viborg, Søndersø  
 Sommerferie  uge 29,30,31    

2.4mR. sejlads i 2019.
Vi har her i slutning af marts måned, fået tilladelse til at bygge en ny bro til afd.
Viborg kommunes klima og miljø udvalg, godkendte på sit møde den 27.
februar at efter 4 ugers klagetid, må vi bygge en ny bro, med en bådkran og en godkendt personkran, der må dog kun bygges mellem 1. august og 1. marts og vi har 3 år at bygge i.
Viborg kommune har lovet fjerne den gamle bro, levere pæle og ramme dem ned, der ud over har vi søgt i Jem&Fix fond, i fixer og vi støtter, om levering materialer til brodækket, i DGI og DIF forenings pulje (tipspenge) har vi søgt til godkendt personkran, fenderliste m. m. ingen af fonde har færdigbehandlet på nuværende tidspunkt.
Vi mødes ved VCR broen Tirsdag den 9. april kl. 18.00, hvor vi tager stilling til hvad kan lade sig gøre, sejladsmæssig indtil 1. august, så mød op hvis i har lyst til at deltage.
Der vil blive orienteret via Facebook gruppen  2.4 mR. sejlads Viborg og på
E-mail til dem har ønsket det.
                                      Jan Fig.
                                fig36d@gmail.com

                                      40171582