Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Du er ved at finde dig selv i den samme seng med drømmenes pige, hendes øjne brænder, og hendes krop skrigende "ja!", Gå ind i huset, men du føler, at skibet i dag ikke er bestemt til at fortøje i havnen uden problemer? Vil du ikke løbe rundt? Læs nedenfor og spørgsmålet "hvordan man øger styrken" vil ikke længere opstå!

Forside

Video af Hjarbæk havn fra 2007.

Billede af Hjarbæk havn.

Om havnen: Hjarbæk Havn ejes i fællesskab af Viborg Sejlklub og Viborg Kommune. Kommunen ejer den inderste del af havnebassinet og asfaltmolen, mens Sejlklubben ejer de 2 øst/vestgående broer længst mod nord. I den kommunale del af havnen er der 75 bådpladser, og i sejlklubbens del er der 45 bådpladser. Viborg Sejlklub ejer alle faciliteter på havnen så som slæbested, miljøskur, mastekran, renovation, fællesareal og klubhus. Hjarbæk havn er hjemsted for senior- og ungdomsafdelingen i Viborg Sejlklub. Havnen er en ren lystbådehavn med i alt ca. 120 bådpladser, fordelt på motorbåde, sejlbåde og joller.

Vandstand: Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.

Besejling: Havnen kan anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr. I dæmningen over Virksund findes en gennemsejlingssluse, der er 30 m lang, 7 m bred og med en dybde på 2,5 m ved middelvandstand. For sejlads gennem slusen, se åbningstider.

Fartbegrænsning: 3 knob i havnen, 8 knob (motordrevne fartøjer) i Hjarbæk Fjord.

Afmærkning: Rendens W-side er afmærket med tre grønne stager med topbetegnelse og E-siden med to røde stager med topbetegnelse.

Ressourcer: En 500 kg. mastekran, slæbested/trailerrampe og miljøstation.

Havnekontor: Ingen.

Havnepenge: 120,- kr. eller 18,- euro pr. døgn. Frihavnsbåde (Regler for Frihavnsordning) betaler 50,- kr. eller 8 euro i miljøafgift de første 3 døgn . Der henstilles til gæstesejlere, at de benytter selvbetjeningssystemet = Betaling i kuvert, som lægges i postkassen på miljøskuret eller Mobile Pay nr. 45891.

Autocampere: 120,- kr. eller 18,- euro pr. døgn.

Toldklarering: Toldekspedition Aalborg, Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg. Tlf. 72 37 81 90. Fax. 72 37 81 27.

Faciliteter: Offentlige toiletter, klubhus med toilet/bad, opholdsrum og køkken, grillplads ved broer og klubhus. Som noget nyt, er der etableret Tømningsanlæg i 2021. Forefindes ved Miljøskuret. El og vand på broerne. Landstrøm skal bruges med omtanke, og må kun bruges såfremt man opholder sig i båden eller til 24 timers opladning af batterier, dette gælder både sommer og vinterpladser. Havnecykler til gratis udlån. Broerne er oplyst i døgnets mørke timer.

Dagli’Brugs/bageri/håndkøbsapotek/postkontor/slagter/pizzaria i Løgstrup (2,5 km). Benzin/diesel på OK-tanken i Løgstrup (2,5 km). Skadestue/sygehus i Viborg (12 km). Lægevagt 70 11 31 31. Lægehus i Løgstrup 86 64 20 80. Kro på den kommunale del af havnen samt boldbane og petanquebane. Nærbutik/tøjvask hos Hjarbæk Fjord Camping (1 km). Lille badestrand (200 m).